ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏-လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ရည်မှန်းချက်

 

ဤဦးစီးဌာန၏ အဓိကရည်မှန်းချက်တာဝန်မှာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (Road Safety) ဖြစ်သည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

    (က)  အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အသုံးပြုနေသော မော်တော်ယာဉ်များ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ယာဉ်များကိုစစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးရန်။

    (ခ)  မော်တော်ယာဉ်မောင်းများကို စစ်ဆေး၍ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ပေးရန်။

    (ဂ)  လမ်းအသုံးပြုသူများလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ထုတ်ပြန်ရန်။

    (ဃ)  ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းစင်းရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းများ ။

    (င)  ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့နည်းကျဆင်းလာစေရေးနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းစင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန်။

    (စ)  နိုင်ငံတော်မှ ရသင့်ရထိုက်သည့် ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော အခငွေများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ ကောက်ခံရန်။

 

စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ

 

ဌာန၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

    (က)  တည်ဆဲယာဉ်အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    (ခ)  မော်တော်ယာဉ်အသစ်များကို ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

    (ဂ)  မှတ်ပုံတင်ပြီးမော်တော်ယာဉ်များကို သက်တမ်းအလိုက်သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

    (ဃ)  မော်တော်ယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊

    (င)  အရည်အချင်းပြည့်မီသော မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ ထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်များစစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်း၊

    (စ)  ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    (ဆ)  ယာဉ်စည်ကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးစစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊

    (ဇ)  မှတ်ပုံတင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်များလျော့နည်းပပျောက်စေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    (ဈ)  မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခငွေများအားကောက်ခံခြင်း။


  မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန လုပ်ငန်းစဉ်များ

   

  မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း

   

  • ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း
  • နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း
  • အခြားမှတ်ပုံတင်ခြင်း

   

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း

   

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ထောက်ကြန့်/ ရွာသာကြီး/ နေပြည်တော်/ မန္တလေးရုံးများ တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည် -

  • ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးတင်သွင်းခြင်း။ (Consigment စနစ်အပါအဝင်)
  • လူတစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်ဖြင့် တင်သွင်းခြင်း။
  • ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း။ (FOC စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှ လှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ် ပါမစ်လျှောက်ထားမှု)
  • အစိုးရဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း။

   

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့်

   

  • မူသေနံပါတ်ယူမည့် အမှုတွဲအား စိစစ်ခြင်း
  • ယာဉ်မူသေအမှတ်မဲဆွဲခြင်း(သို့)စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူခြင်း
  • ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခတွက်ချက်ခြင်း
  • ဘဏ်တွင် ငွေပေးသွင်းခြင်း
  • ငွေရပြေစာထုတ်ပေးခြင်း
  • အမှုတွဲလက်ခံခြင်း
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)နှင့်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း) Printer ဖြင့် ထုတ်ခြင်း
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)နှင့်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်(အဝိုင်း)ပိုင်ရှင်များသို့ ထုတ်ပေးခြင်း

   

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ

  ကနဦးယာဉ်စစ်ဆေးခ

  မော်တော်ယာဉ်ငယ် (၁)နှစ်

  ၁၅၀၀၀/-

  ၅၀၀၀/-

  မော်တော်ယာဉ်ကြီး (၁)နှစ်

  ၃၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ၅။   ကနဦးယာဉ်ထုတ်ရက်လွန် ဒဏ်ကြေး

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  အခွန်ငွေ

  (က) Customs Statement ပါ ရက်မှ (၂၁)ရက် ကျော်လွန်ခြင်း

  (၁)ရက်လျှင် ၃၀၀၀/- နှုန်း (ရုံးပိတ်ရက်အပါအဝင်)

  ( ခ) မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့် လက်မှတ်ပါရက်မှ (၇)ရက် ကျော်လွန်ခြင်း

  စက်မှုဇုန်ယာဉ် IC ထုတ်ပေးရက်မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) ကျော်လွန်ခြင်း

  (၁)ရက်လျှင် ၃၀၀၀/- နှုန်း (ရုံးပိတ်ရက်အပါအဝင်)

  ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခ

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  အခွန်ငွေ

  လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ၊ ကုန်တင်ယာဉ်များ

  Pick Up (Single Cab, Extended Cab, Open Cab) Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Box Truck, Refrigerated Van, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head,

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၅)ရာခိုင်နှုန်း

  ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် (၁၀)ဦးနှင့်အထက်)

  (Bus, Mini Bus, Micro Bus)

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၅)ရာခိုင်နှုန်း

  လူစီးယာဉ် (ယာဉ်မောင်သူအပါအဝင် (၉)ဦးနှင့် အောက်)

  (Saloon, Jeep, Station Wagon, Micro Bus, MPV, SUV)

   

   

  (၁) စက်စွမ်းအား ၁၃၅၀ စီစီနှင့် အောက်

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၃၀)ရာခိုင်နှုန်း

   

  (၂) စက်စွမ်းအား ၁၃၅၁ စီစီမှ ၂၀၀၀ စီစီထိ

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း

   

  (၃) စက်စွမ်းအား ၂၀၀၁ စီစီမှ ၅၀၀၀ စီစီထိ

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၈၀)ရာခိုင်နှုန်း

   

  (၄) စက်စွမ်းအား ၅၀၀၁ စီစီအထက်

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၁၂၀)ရာခိုင်နှုန်း

  လူနှင့်ကုန် (၂)မျိုးသုံးယာဉ်

  (Pick Up, Double Cab)

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၄၀)ရာခိုင်နှုန်း

  သုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်

  (Three Wheeler)

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၃၀)ရာခိုင်နှုန်း

  စက်ယန္တရား

  မူလတန်ဖိုး (FOB) ၏(၅)ရာခိုင်နှုန်း

  ပိုင်ရှင်ဆန္ဒအရ နံပါတ်ရွေးခနှုန်းထားများ

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  လက်ရှိကောက်ခံသည့်နှုန်း

   

  ကနဦးမူသေအမှတ်အား ပိုင်ရှင်ဆန္ဒအရရွေးယူခြင်း

   

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၁၀၀၀ အတွင်း

  ၅၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၂၀၀၀ အတွင်း

  ၆၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၃၀၀၀ အတွင်း

  ၇၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၄၀၀၀ အတွင်း

  ၈၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၅၀၀၀ အတွင်း

  ၉၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၆၀၀၀ အတွင်း

  ၁၀၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၇၀၀၀ အတွင်း

  ၁၁၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၈၀၀၀ အတွင်း

  ၁၂၀၀၀၀၀/-

  ရောက်ရှိနံပါတ် ၉၀၀၀ အတွင်း

  ၁၃၀၀၀၀၀/-

  ၁၀

  ရောက်ရှိနံပါတ်တွင် ပေါင်းခြင်း (၉)

  ၅၀၀၀၀၀/-

  ၁၁

  ယာဉ်အမှတ် (၄)ပူးဂဏန်း(အမှတ်စဉ်- ၁ မှ ၁၀)ပါ နှုန်းထား၏(၂)ဆ

  ၂ဆ

  ခုနှစ်ပုံစံနှင့် တင်အား ကွဲလွဲသည့် ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင် (ဒဏ်ကြေး)

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  နှုန်း

  သတ်မှတ်ခုနှစ်ပုံစံ(Model Year)ကွဲလွဲခြင်း (၁)နှစ်ကွာတိုင်း (မြင့်သည်ဖြစ်စေ၊ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ)

  ၁၀၀၀၀၀ိ/-

  တင်အားကွဲလွဲခြင်း  (၃) တန်အထိ

                              (၃) တန်အထက်

  ၁၀၀၀၀၀/-

  ၂၀၀၀၀၀/-

   

  နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း

   

  • မော်တော်ယာဉ်ပါရှိရမည်။
  • ဆောင်ရွက်သူဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူပါရှိရမည်။
  • အာမခံပေးသွင်းပြီး ပြေစာပါရှိရမည်။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အဟောင်း၊ (တင်အား ၂တန်နှင့် အထက်ယာဉ် VIC အဟောင်း) ပါရှိရမည်။

   

  မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ နှုန်းထားများ

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  သက်တမ်း

  မှတ်ပုံတင်ခ

  ယာဉ်စစ်ဆေးခ

  အုပ်စုအားလုံး

  အုပ်စု(၁)

  အုပ်စု(၂)

  အုပ်စု(၃)

  ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်

  (၂)နှစ်

  ၆၀၀၀/-

  ၄၀၀၀/-

  ၂၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀/-

  လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်

  (၄)နှစ်

  ၆၀၀၀/-

  ၄၀၀၀/-

  ၂၀၀၀/-

  ၁၀၀၀/-

  ယာဉ်ငယ်(ကိုယ်ပိုင်)

  (၁)နှစ်

  ၁၅၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ၅၀၀၀/-

  ၅၀၀၀/-

  ယာဉ်ငယ်(အငှား)

  (၁)နှစ်

  ၃၀၀၀၀/-

  ၂၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ၅၀၀၀/-

  ယာဉ်ကြီး(ကိုယ်ပိုင်)

  (၁)နှစ်

  ၃၀၀၀၀/-

  ၂၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ယာဉ်ကြီး(အငှား)

  (၁)နှစ်

  ၄၀၀၀၀/-

  ၃၀၀၀၀/-

  ၂၀၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  မှတ်ချက်။     

  အုပ်စု(၁)။ ရန်ကုန်တိုင်း/မန္တလေးတိုင်း

  အုပ်စု(၂)။ နေပြည်တော်ကောင်စီ/ကချင်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်/ စစ်ကိုင်းတိုင်း/ ပဲခူးတိုင်း/ မကွေးတိုင်း/ မွန်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်/ ဧရာဝတီတိုင်း

  အုပ်စု(၃)။ ကယားပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်း/ ရခိုင်ပြည်နယ်

  • ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအား နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခ၏ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံရန်။

  မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း သက်တမ်းသတ်မှတ်ပါသည်-

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  သက်တမ်းကာလ

  မှတ်ချက်

  ကနဦး

  နှစ်လဲ

  လူစီးမော်တော်ယာဉ်

  ၂နှစ်

  (ပိုင်)

  ၁နှစ်

  (ငှား)

  ၁နှစ်

  ကနဦး

  ကိုယ်ပိုင် လူစီးယာဉ်ငယ်(ဆလွန်း၊ စတေရှင်ဝက်ဂွန်၊ ခရီးသည်(၁၅)ဦး အထိမိုက်ခရိုဘတ်စ်၊ လိုက်ဗင်၊ ဂျစ်၊ Double Cab)များအား သက်တမ်း(၂) နှစ် သတ်မှတ်သည်။

  နှစ်လဲ

     “၆ဂ” အက္ခရာနှင့်အထက် ကိုယ်ပိုင် လူစီးယာဉ်ငယ် (ဆလွန်း၊ စတေရှင် ဝက်ဂွန်၊ ခရီးသည်(၁၅)ဦး အထိမိုက်ခရို ဘတ်စ်၊ လိုက်ဗင်၊ ဂျစ်၊ Double Cab) များအား သက်တမ်းတိုးလျှင် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း(၂)နှစ် သတ်မှတ်သည်။

  လူစီးမော်တော်ယာဉ် (Brand New) ရောက်ရှိသည့်ခုနှစ် မတိုင်မီ (၂)နှစ်အတွင်းယာဉ်)

  ၃နှစ်

  (ပိုင်)

  ၁နှစ်

  (ငှား)

  ၂နှစ်

  (ပိုင်)

  ၁နှစ်

  (ငှား)

   

  လူစီးမော်တော်ယာဉ် (သာသနာရေးဆိုင်ရာ RLG ယာဉ်၊ သံရုံး/ သံတမန်ပိုင် CD ယာဉ်၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းပိုင် UN ယာဉ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပိုင် IO ယာဉ်)

  ၂နှစ်

   

  ၂နှစ်

   

   

  ကျန်မော်တော်ယာဉ်

  ၁နှစ်

  ၁နှစ်

   

  အခြားမှတ်ပုံတင်ခြင်း

   

  • နယ်ဝင်ခြင်း။
  • နယ်ထွက်ခြင်း။
  • အမည်ပြောင်းခြင်း။
  • ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှ အငှားယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်း။
  • အဌားယာဉ်မှ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်း။
  • အစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလဲခြင်း။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်  (ကမ -၃) ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်(အဝိုင်း) ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း။

   

  နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ယာဉ်များ နေရပ် ပြောင်းခ ကောက်ခံခြင်း

  စဉ်

  အကြောင်းအရာ

  ‌နေရပ်ပြောင်းခ

  နယ်ထွက် လျှောက်ထားခြင်း

    ၁၀၀၀/-

  ထွက်စာမပါ နယ်ဝင်လျှောက်ထားခြင်း

    ၅၀၀၀/-

       

  အမည်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကောက်ခံခြင်း

  • အမည်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ကြိမ်လျှင်    ၅၀၀၀/-

   

  အစိတ်အပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းများ အခွန်ငွေကောက်ခံခြင်း

  စဉ်

  ‌ပြောင်းလဲခြင်း

  ကြိုတင်လျှောက်ထားရယူ
  ပြောင်းလဲခြင်း

  ကြိုတင်လျှောက်ထားမှု မရယူ၍
  ပြောင်းလဲခြင်း

  စက်ပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  သီးခြားရှိသည့်ဘောင် ပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  ဝင်ရိုးပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  ဆေးရောင်(Sticker ကပ်အပါအဝင်) ပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  ကိုယ်ထည်/အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  ယာဉ်အတိုင်းအတာပြောင်းလဲခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  နောက်ဝင်ရိုး တိုး/ လျော့ခြင်း

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀ိ/-

  ပြောင်းလဲခ  ၁၀၀၀၀/-
  ဒဏ်ကြေး   ၁၀၀၀၀/-

  မိတ္တူခ ကောက်ခံခြင်း

  စဉ်

  အမျိုးအစား

  ပထမအကြိမ်

  ဒုတိယအကြိမ်

  ‌မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)

  ၅၀၀၀/-

  ၁၀၀၀၀/-

  ‌မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)

  ၅၀၀၀၀/-

  -

   

  မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် ဟိုလိုဂရမ်

  စဉ်

  အမျိုးအစား

  နှုန်း

  ‌မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်

  ၂၀၀/-

  ‌မော်တော်ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (ဓါတ်ပုံပါ)

  ၁၀၀၀/-

  ‌မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်

  ၅၀၀/-

  ဟိုလိုဂရမ် (တစ်ခုလျှင်)

  ၂၀၀/-

  လေလံယာဉ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခ

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  မှတ်ပုံတင်ခ

  မော်တော်ဆိုင်ကယ်

  ၅၀၀၀/-

  ‌မော်တော်ယာဉ်ငယ်

  ၂၅၀၀၀/-

  ‌မော်တော်ယာဉ်ကြီး

  ၅၀၀၀၀/-

  မှတ်ချက်။   

  ယာဉ်ငယ်   -        လူ(၁၇) ဦးအထိ၊ တင်အား ကုန်(၃)တန် အထိ။

  ယာဉ်ကြီး   -        လူ(၁၈) ဦးအထက်၊ တင်အား ကုန်(၃)တန် အထက်။

   

  မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ - ၃၁  ရက်အထိ)

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  ပိုင်ဆိုင်မှု

  စုစုပေါင်း

  ပုဂ္ဂလိက

  အစိုးရ

  ပိုင်

  ငှား

  ပိုင်

  ငှား

   

  လူစီး

  ၄၁၁၆၅၈

  ၉၉၃၅၂

  ၂၃၄၁၀

  ၈၆

  ၅၃၄၅၀၆

  ခရီးသည်တင်ယာဉ်

  ၃၅၄

  ၂၄၉၆၈

  ၁၉၁၄

  ၁၅၈

  ၂၇၃၉၄

  ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့)

  ၂၃၂၇၃၇

  ၁၀၁၂၄၉

  ၇၅၄၀

  ၂၇

  ၃၄၁၅၅၃

  ကုန်တင် (ဝန်လေး)

  ၂၁၇

  ၅၁၅၄၀

  ၃၉၃၁

  ၉၉၂

  ၅၆၆၈၀

  အခြား

  ၆၁၉၇

  ၇၈၄၃၄

  ၉၆၉၉

  ၂၅၆

  ၉၄၅၈၆

  စုစုပေါင်း

  ၆၅၁၁၆၃

  ၃၅၅၅၄၃

  ၄၆၄၉၄

  ၁၅၁၉

  ၁၀၅၄၇၁၉

   

  မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ ထရော်လာဂျီနှင့် စက်ယန္တရားများစာရင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ - ၃၁  ရက်အထိ)

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  ပိုင်ဆိုင်မှု

  စုစုပေါင်း

  ပုဂ္ဂလိက

  အစိုးရ

  ပိုင်

  ငှား

  ပိုင်

  ငှား

   

  နှစ်ဘီးတပ်

  ၅၈၂၆၅၈၄

  -

  ၁၉၂၉၀

  -

  ၅၈၄၅၈၇၄

  ​သုံးဘီးတပ်

  ၃၈၅၇၄ ၆၁၅၀၈ ၃၃၉ ၅၅

  ၁၀၀၄၇၆

  ထရော်လာဂျီ

  ၇၃၄ ၄၁၀၁၈ ၇၉၁ ၈၉ ၄၂၆၃၂

  စက်ယန္တရား

  ၆၃ ၇၈၈ ၉၂၂ ၅၂ ၁၈၂၅

  စုစုပေါင်း

  ၅၈၆၅၉၅၅

  ၁၀၃၃၁၄

  ၂၁၃၄၂

  ၁၉၆

  ၅၉၉၀၈၀၇


  ဗဟိုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

   

  ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၊ ယာဉ်အကူလက်မှတ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်တို့၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသော ယာဉ်အမျိုးအစားများနှင့် ကနဦးနှင့် နှစ်လဲ သက်တမ်းတိုး လိုင်စင်သက်တမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

  စဉ်

  ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစား

  မောင်းနှင်ခွင့်ရှိ မော်တော်ယာဉ်

  သက်တမ်း

  (က)

  ‘သ’ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  မော်တော်ယာဉ်အမောင်းသင်ရန် အတွက်သာ

  (၁)နှစ်

  (ခ)

  ‘က-၁’ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

   မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၁၀စီစီ နှင့်အောက်)

  (၂)နှစ်

  (ဂ)

  ‘က’ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  မော်တော်ဆိုင်ကယ် အားလုံး

  (၅)နှစ်

  (ဃ)

  ‘ခ’ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  (၃)တန်အထိ  တင်ဆောင်နိုင်သော ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ကိုယ်ပိုင် ဘတ်စ်ကားငယ်များ

  (၅)နှစ်

  (င)

  ‘ဂ’ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  သင်တန်းတက်ရောက် အောင်မြင်သည့် စက်ယန္တရားကြီး တစ်မျိုး

  (၅)နှစ်

  (စ)

  ‘ဃ’ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  အငှားကုန်တင်ယာဉ်နှင့် အငှားဘတ်စ်ကား ယာဉ်များမှလွဲ၍ ကျန်မှတ်ပုံတင်ယာဉ်များ

  (၃)နှစ်

  (ဆ)

  ‘င’ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  မှတ်ပုံတင်ထားသော မည်သည့် မော်တော် ယာဉ်ကိုမဆို

  (၃)နှစ်

  (ဇ)

  ‘ဌ’ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  ထရော်လာဂျီ၊ ထရက်တာယာဉ်များ

  (၅)နှစ်

  (စျ)

  ‘ဟ’ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

  သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်

  (၅)နှစ်

  (ည)

   ‘စ’ယာဉ်အကူလက်မှတ်

  ယာဉ်အကူနှင့် လက်မှတ်ရောင်း

  (၅)နှစ်

         

  (ဋ)

  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်(သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပါက အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပါသည်) (International Driving Permit-IDP)

  မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင် ခွင့်ရှိသည့် ယာဉ်

  (၁)နှစ်

  (ဌ)

  ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ် (သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပါက အလို အလျောက် ပျက်ပြယ်ပါသည်) (Temporary Driving Permit- TDP)

  နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင် ခွင့်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ် ("က" သို့မဟုတ် "ခ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် ယာဉ်များသာ )

  (၁)နှစ်

   ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် အသစ်ရယူရန် အောက်ပါအချက်များလိုအပ်ပါသည်-

  (က)    “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ၎င်းအား ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးနိုင်သူ ရှိရမည်။

  (ခ)    “က-၁” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနှင့်အောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွင့်) ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ “သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင်ရမည်။

  (ဂ)    “က”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင် ရမည်။ “က-၁” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိပြီး အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူမှ “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လျှောက်ထား လာပါက လဲလှယ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

  (ဃ)    “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ "သ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း (၃)လပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ "က" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီးပါကလည်း "ခ"ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင်ရမည်။

  (င)    “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။“သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တင်ပြနိုင် ရမည့်အပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပ(သို့မဟုတ်)တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော စက်ယန္တရားကြီးများ မောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်းအား တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးကြောင်း လက်မှတ်တင်ပြနိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင်ရမည်။

  (စ)    “ဃ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း(၃)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၂၁)နှစ်ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင်ရမည်။ ၎င်းလိုင်စင်ဖြင့် တက္ကစီမောင်းလိုပါက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။

  (ဆ)    "င" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၂၃)နှစ်ပြည့်ပြီး "ဃ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း(၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) တဆက်တည်းသက်တမ်းရှိ "ခ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (၅)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။  သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။

  (ဇ)    ယာဉ်အကူလက်မှတ်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

  (ဈ)     "ဟ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့်အပြင် "သ"ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရယူပြီးသူဖြစ် ရမည်။ သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။

  (ည)    “ဌ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည့်အပြင် “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူ ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ထရော်လာဂျီ၊ ထရက်တာယာဉ်များမောင်းနှင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

  (ဋ)    တပ်မတော်(ကြည်း/ရေ/လေ)၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရရှိထားပြီးသူသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော် ယာဉ်နည်းဥပဒေအခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ-၆၂ အရ သင့်လျော်သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို လျှောက်ထားရယူနိုင်သည်။ “သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန် မလိုပါ။ တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းနှင့်အညီ အောက်ပါယာဉ်မောင်း လိုင်စင် အမျိုးအစား များကို လျှောက်ထားရယူနိုင်သည်-

            (၁)      တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိသူသည် "ခ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်သည်။

            (၂)      တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိသူသည် တက္ကစီယာဉ်မောင်းနှင်ရန်မှအပ "ဃ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရယူနိုင်သည်။

            (၃)      တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၅)နှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ပြီးသူသည် "င" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရယူနိုင်သည်။

            (၄)      တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်း(၁)နှစ်မပြည့်သူသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုလျှင် "သ" ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရယူရမည်။

  (ဌ)    ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေး သဘောတူစာချုပ် (Agreement on the mutual recognition of Domestic Driving Licences issued by Asean Countries)”အရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပြည်တွင်းမှ ထုတ်ပေးသည့် Chip ပါသော smart card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကိုင်ဆောင်၍ မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။

  (ဍ)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် International Driving Permit (IDP) ရယူ ရန်လိုအပ်ချက်များ-

            (၁)      သက်တမ်းရှိ ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

            (၂)      သက်တမ်းရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ (လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်ရှိနေပါက နိုင်ငံကူး လက်မှတ်မိတ္တူဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)

            (၃)      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ။

            (၄)      လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ။

            (၅)      အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ်အတွက် ကျသင့်ငွေ၊ မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၅၀၀၀ဝိ/-)

  (ဎ)    နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းလိုလျှင် လိုအပ်ချက်များ-

            (၁)      သက်တမ်းရှိနိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

                      His/Her Driving License (original and copy)

            (၂)      သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလတ်မှတ်နှင့် ဗီဇာမူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

                      Passport/Visa (original and copy)

            (၃)      ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။

                      (2) photos

            (၄)      နိုင်ငံခြားသား၏ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

            (၅)      သက်တမ်း(၅)နှစ်အတွက် လိုင်စင်ခ မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၅၀၀၀ဝိ/-) ကျပ်၊ စစ်ဆေးခ တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၅၀၀ဝိ/-)ကျပ်။

            (၆)      နိုင်ငံခြားသား၏ လိုင်စင်တွင် ဖော်ပြချက်များ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမဟုတ်ပါက အင်္ဂလိပ် ဘာသာ/မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုချက်၊ တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။

            (၇)      အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါသန်စွမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း။

            (၈)      စာတွေ့စစ်ဆေးခြင်း (စိတ်အခြေအနေ/အရက်သောက်တတ်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းရေးဖြေ စစ်ဆေးခြင်း)

            (၉)      လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း (ဝန်ပေါ့မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ပတ်မောင်းနှင့် ဆိုက်ကပ်စစ်ဆေး ခြင်း)

            (၁၀)    စစ်ဆေးမှုများအောင်မြင်ပြီးပါက သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံကြေး ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း  အထောက်အထား

           မှတ်ချက်။     နိုင်ငံခြားသံတမန်များ UN အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် (IDP) ကိုင်ဆောင်သူများ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ စစ်ဆေးခြင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။             

  (ဏ)    သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုလျှင် လိုအပ်ချက်များ-

            (၁)      သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှလျှောက်လွှာ။

            (၂)      နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(သို့မဟုတ်)သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်။

            (၃)      သံတမန်Passport မိတ္တူ။

            (၄)      သံတမန်စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ။

            (၅)      သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လိုင်စင်မိတ္တူ။

            (၆)      ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။

  (တ)    မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူအတတ်သင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးသတ်မှတ်ခြင်း−

            (၁)      ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ        −          ၅၀၀၀၀ဝ/−

  မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူအတတ်သင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်း

  • ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ ၅၀၀၀၀ဝိ/ ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော် ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်း ကာလသည် ပြက္ခဒိန် နှစ် တစ်နှစ်ကာလအတွက်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်၍ အဆိုပါသက်တမ်း မကုန်ဆုံး မီ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း သက်တမ်း တိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် သည့်သက်တမ်းကာလကျော်လွန်၍ လာရောက် သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက် ပါက အချိန်လွန်ဒဏ်ကြေးတစ်လအတွင်း အတွက် ဒဏ်ကြေးငွေကျပ် ၅၀၀၀ဝိ/- ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်သက်တမ်း ကျော်လွန် သည့် လအပေါ်မူတည်၍  ဒဏ်ကြေးငွေ တွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။(ဥပမာ အချိန်လွန် ဒဏ်ကြေး နှစ်လအတွင်းဖြစ်ပါက ဒဏ်ကြေးကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-၊ သုံးလ အတွင်း ဖြစ်ပါက ကျပ် ၁၅၀၀၀ဝိ/-ဖြစ်ပါသည်)

   ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက် မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

  စဉ်

  လိုင်စင်အမျိုးအစား

  သက်တမ်း

  (က)

  အမောင်းသင်လိုင်စင်

  (၁)နှစ်

  ( ခ)

  “က-၁”လိုင်စင်

  (၂)နှစ်

  ( ဂ)

  “က”လိုင်စင်

  (၅)နှစ်

  (ဃ)

  “ခ”လိုင်စင်

  (၅)နှစ်

  ( င)

  “ဂ”လိုင်စင်

  (၅)နှစ်

  ( စ)

  “ဃ”လိုင်စင်

  (၃)နှစ်

  (ဆ)

  “င”လိုင်စင်

  (၃)နှစ်

  (ဇ)

  “ဌ”လိုင်စင်

  (၅)နှစ်

  (ဈ)

  “ဟ”လိုင်စင်

  (၅)နှစ်

  (ည)

  “စ”ယာဉ်အကူလက်မှတ်/လက်မှတ်ရောင်း

  (၅)နှစ်

  (ဋ)

  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်

  (၁)နှစ်

  (ဌ)

  ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်

  (၁) နှစ်


  ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရေးဖြေဖြေဆိုမှု ရက်ချိန်းရယူရန် အတွက် ဤနေရာသို့နှိပ်ရန်

  Online Appointment Application Form

  (အွန်လိုင်းရက်ချိန်းရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ)


  မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ပြည်သူတို့၏ အသက်နှင့်လူမှု စီးပွားဆုံးရှုံး နစ်နာမှုများ လျော့နည်းကျဆင်း စေရန်အတွက် အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီ (NRSC) မှ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၄-၂၀၂၀)အား အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်-

  • နှစ်စဉ်သေဆုံးမှုကို စီမံချက်ကာလအတွင်း ၅၀%လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာအား ကယ်တင်ရန်၊
  • သေဆုံးမှုကို ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ(၁၀၀၀၀)လျှင် လူ(၉.၂၆)ဦး သေဆုံးနေသည့်နှုန်းမှ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် သေဆုံးမှုနှုန်းကို ၅၀%လျော့ချရန်၊
  • တစ်ပြည်လုံးတွင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူအားလုံး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် ဆောင်းစေရန်၊
  • တစ်ပြည်လုံးတွင် မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုသူအားလုံး အသက်ကယ်ခါးပတ် ပတ်စေရန်၊
  • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မဲ့မောင်းနှင်မှုများပပျောက်စေရန်၊

  ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၄-၂၀၂၀)အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက် မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအမံများအား ဖော်ဆောင်လျက်ရှိရာ ပြည်သူလူထုအနေ ဖြင့်လည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းကျဆင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်-

  • မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် ဝတ်ဆင် စေရေး၊
  • မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူများ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်များ ဝတ်ဆင်မောင်းနှင်စေရေး၊
  • အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စား၊ မော်တော်ယာဉ်ကို မောင်းနှင်ခြင်းမရှိစေရ၊
  • မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူများလက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးမပြုစေရ၊
  • မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှု မရှိစေရေး၊ 

  မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူနှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် ဝတ်ဆင်အသုံးပြုရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

   

  အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကောင်စီအနေဖြင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၄-၂၀၂၀) အား အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအမံ(၄)ရပ်ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ “မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့်လိုက်ပါစီးနင်းသူများအားလုံး အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ ခါးပတ်ဝတ်ဆင်စီးနင်းစေရေး” လုပ်ငန်းစဉ်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

  မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ် (မော်တော်ဆိုင်ကယ်မပါ) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုများတွင် သေဆုံးသူ (၂၁၅၉) ဦး ရှိရာ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူနှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် အသုံးမပြုခြင်း ကြောင့် သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ 

  သို့ပါ၍ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့်လိုက်ပါစီးနင်းသူများအားလုံး အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ်ဝတ်ဆင်စီးနင်းစေရေး လုပ်ငန်း စဉ်အား တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုနေသည့် မော်တော် ယာဉ်များ၌ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိစေရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

  • ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များ စစ်ဆေးရာတွင် မူလထုတ်လုပ်သူ၏ စံသတ်မှတ်ချက် ပုံစံအတိုင်း အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ ခါးပတ် (Seat Belt) ပါရှိကြောင်း စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံ မှသာလျှင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးပါမည်။
  • နှစ်လဲနှင့် အခြားမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့် ယာဉ်များကို ယာဉ်စစ်ဆေးရာတွင် “6C” အက္ခရာနှင့် အထက် လူစီးယာဉ်များအားလုံး အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ ခါးပတ်(Seat Belt) များ တပ်ဆင်ပါရှိရမည်၊ “6C” အက္ခရာ အောက်ယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်နှင့်အထက် ထုတ်လုပ်သည့် ယာဉ်များဖြစ်ပါက မူလ စက်ရုံထုတ်ပုံစံတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) တပ်ဆင် ပါရှိရမည်၊  Pick Up, Light Truck, Truck,  City Bus ယာဉ်များတွင် ယာဉ်မောင်းသူ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Driver Seat Belt) မဖြစ်မနေ တပ်ဆင် ပါရှိရမည်၊ ကျောင်းသားများသယ်ယူပို့ဆောင်သော ကျောင်းသုံးယာဉ် (School Bus) များနှင့် အဝေးပြေးခရီးသည် ပို့ဆောင်သော အဝေးပြေးယာဉ် (Express Bus) များ အားလုံး ယာဉ်မောင်းနှင့်စီးနင်းသူများအတွက် အသက်ကယ် ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) ပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင်ပါရှိရမည်။
  • အထက်အပိုဒ်ပါ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) မပါရှိသော ယာဉ်များနှင့် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော ယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းပြုမည် မဟုတ်ပါ။

  အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) ပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှု ရှိ၊ မရှိစစ်ဆေး၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များအတွက် လက်ရှိစိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များအတွက် (၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ စတင်၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် (၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်အောင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

  မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူနှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများအနေဖြင့်လည်း အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ ခါးပတ်များ (Seat Belt) ကို မပျက်မကွက်ဝတ်ဆင်ပြီးမှ မောင်းနှင်စီးနင်းကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ်ဝတ်ဆင်၍ မောင်းနှင်ခြင်း၊ စီးနင်း ခြင်းအား (၁.၁၁.၂၀၁၆) မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ ပညာပေးကာလအဖြစ် သတ်မှတ်စစ်ဆေးပညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး (၁.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဝတ်ဆင်အသုံးမပြုသူများအား မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။


  နောက်မှကျော်တက်လိုသော ယာဉ်ကို ကျော်တက်နိုင်ကြောင်း မီးအချက်ပြမှု မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး ယာဉ်မောင်း အားလုံးသို့ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

   

  ၁၉၈၉ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေများအရ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်၏ "မော်တော် ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော မီးများနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ၏ လက်ဖြင့် အချက်ပြပုံများ" အခန်း၌ မော်တော်ယာဉ်အား ကျော်တက်နိုင်ကြောင်းကို ယာဉ်၏ လက်ယာဘက်မီးဖြင့် အချက်ပြရန် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားပါသည်။

  ယာဉ်များကျော်တက်ရာတွင် ရှေ့မှယာဉ်သည် နောက်မှကျော်တက်လိုသော ယာဉ်ကိုကျော်တက်နိုင်ကြောင်း ယာဉ်၏လက်ယာဘက် မီးဖြင့် အချက်ပြခြင်းသည် အမှန်ဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်မောင်းများ၊ အထူးသဖြင့် ကားကြီးယာဉ်မောင်းအများစုသည် အဝေးပြေး လမ်းမကြီးများပေါ်၌ ယာဉ်၏ လက်ဝဲဘက်မီးဖြင့်သာ အချက်ပြလျက် လွဲမှားစွာ ကျင့်သုံးနေကြပါသည်။ ထိုသို့ လွဲမှားနေ သည့်အတွက် မလိုလားအပ်သော ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပါသည်။

  ကျော်တက်ရန် အချက်ပြမှုအမှန်သို့ ချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်စေရေးအတွက်  တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အသိပညာ ပေးမှုများ၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် (၁-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၆) နာရီမှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့တွင်းလမ်း၊ မြို့ပြင်လမ်း၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ အမြန်လမ်းအားလုံး၌ ယာဉ်မောင်းအားလုံးသည် အမှန်မီး အချက်ပြမှုသို့ တစ်ချိန် တည်း တစ်ပြိုင်တည်း တစ်ပြေးညီ စတင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

  ထိုသို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမှု မတိုင်မီအတွင်း နားလည်မှု လွဲမှားမှုများရှိနိုင်သည့်အတွက် မော်တော်ယာဉ် ကျော်တက်မည်ဆိုပါက အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်၍ အထူးသတိပြု ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါမည်။

  ယာဉ်မောင်းအားလုံးအနေဖြင့် မြို့တွင်းလမ်း၊ မြို့ပြင်လမ်း၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ အမြန်လမ်းအားလုံး၌ နောက်မှ ကျော်တက် လိုသောမော်တော်ယာဉ်ကို ကျော်တက်နိုင်ကြောင်း ယာဉ်၏လက်ယာဘက်မီးဖြင့် မှန်ကန်စွာ  အချက်ပြခြင်းကို အလေးထား လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါရန်နှင့် (၁-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၆)နာရီမှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အမှန်သို့ တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ရေး ပူး​ပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။


  မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှု မရှိစေရေး အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

   

  အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီသည် ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ပြည်သူတို့၏အသက် နှင့်လူမှုဘဝဆုံးရှုံးမှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ လျော့နည်းကျဆင်းလာစေရေးအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချမှတ်၍ အလေးထား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

  လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ပျမ်းမျှတစ်နေ့ လျှင် လူ(၈၀)ဝန်းကျင် ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး (၁၀)ဦးနှင့်အထက် သေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာ ယာဉ်မောင်းများ၏ အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်မှုသည် အဓိက အကြောင်းရင်း အဖြစ် ပါဝင်နေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရ ပါသည်။

  အမြန်နှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ၊ အမြန် လမ်းမကြီးများဥပဒေများ အရ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

  • တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် “မော်တော်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက် ပို၍ မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းအောက် လျှော့၍ မောင်းနှင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ” ဟူ၍ ပြဌာန်းထားပါသည်။
  • တည်ဆဲ၁၉၈၉ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၄၃ တွင် အမြန်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားပါသည်-

      ၁၄၃။ (က)    လမ်းအခြေအနေကောင်းလျှင် သာမန်အားဖြင့် မြို့၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ၌ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မှု အမြန်နှုန်းကို တစ်နာရီလျှင် ၄၈ ကီလိုမီတာ (၃၀မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊ မြို့၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပ၌ မြို့နယ် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီ လျှင် ၈၀ ကီလိုမီတာ (၅၀ မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။

             (ခ)   နောက်တွဲပါသောယာဉ် သို့မဟုတ် မီးလောင်ပေါက်ကွဲတတ်သော ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သော ယာဉ်အတွက် အမြန်နှုန်းကို မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ တစ်နာရီလျှင် ၃၂ ကီလိုမီတာ (၂၀မိုင်) ထက်ပို၍ လည်းကောင်း၊ မြို့၏ နယ်နိမိတ်ပြင်ပ၌ မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၅၆ ကီလိုမီတာ  (၃၅မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။

             (ဂ)    ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တိုင်းဒေကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့သည် လမ်းအခြေအနေ အရ အမြန်နှုန်းများကို နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့်(ခ)ပါ ပြဌာန်းချက်များအတွင်း လိုအပ်သလို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

             (ဃ)    မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ တစ်ဖက် တစ်ချက်တွင် ယာဉ်ကြော သုံးခုစီရှိပါက လက်ဝဲစွန်းယာဉ်ကြောတွင် တစ်နာရီ လျှင် ၆၄ ကီလိုမီတာ (၄၀ မိုင်) အထိ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည်။

             ( င)     ယာဉ်မောင်းသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက် ပို၍ မိမိ ယာဉ်ကို မမောင်းနှင်ရ။

  • ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် မောင်းနှင် ရမည့်အမြန်နှုန်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြန် လမ်းမကြီးများ ဥပဒေနှင့်အညီ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်-    
  • Telematic စနစ် တပ်ဆင်ထားသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်များသည် တစ်နာရီလျှင်(၉၀) ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရ။
  • အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသော ကုန်တင် ယာဉ်ဝန်ပေါ့ (ပစ်ကပ်၊ Single Cab၊ လိုက်ထရပ်၊ တင်ဆောင်နိုင်အား(၃)တန်နှင့် (၃)တန်အောက် ဗင်န်နှင့် ထရပ်) မော်တော်ယာဉ်များသည် တစ်နာရီ လျှင် (၆၀) ကီလိုမီတာ ထက်ပိုမမောင်းရ။
  • အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသော ကုန်တင် ယာဉ်ဝန်လေး (တင်အား (၃)တန်နှင့် အထက် ဗင်န်နှင့် ထရပ်) မော်တော် ယာဉ်များ သည်တစ်နာရီလျှင် (၆၀) ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရ။
  • လူစီးယာဉ်များ (ဆလွန်း၊ စတေရှင်ဝက်ဂွန်၊ Double Cab) သည် တစ်နာရီလျှင် (၁၀၀) ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရ။
  • ထို့ပြင် ဌာနဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအရ  ဒေသအလိုက် အထူးသတ်မှတ် ထားသော အမြန်နှုန်းများကိုလည်း လိုက်နာရပါမည်။

  သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအား အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းများအတိုင်း အထူးသတိပြုလိုက်နာ မောင်းနှင်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ နေရာဒေသနှင့် လမ်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက် လျှော့၍ မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် မိမိအပါအဝင် မိမိယာဉ်ပေါ်၌ လိုက်ပါစီးနင်းကြသူအားလုံး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဦးစားပေးကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

  သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းများထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှုမရှိစေရေးအား (၉.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၃၁.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ပညာပေး ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်၍ အသိပညာပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး (၁.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင် သောယာဉ်များအား တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။


  ယာဉ်မောင်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်

   

  ယာဉ်မောင်းကောင်းတစ်ဦးသည် ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုမီ အောက်ပါအချက်များကို အမြဲ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်-

  • ထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်။    ယာဉ်ကိုမောင်းနှင်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးအန္တရာယ် ကင်းစွာ မောင်းနှင်ရန်။
  • လုပ်ဆောင်ရမည့်ဝတ္တရား။    နေ့စဉ်မိမိမောင်းနှင်ရမည့်ယာဉ်၏စက်ပိုင်းစနစ်၊ လက်ကိုင် စနစ်၊ မီးစနစ်၊ ဘရိတ်စနစ်များ ယာဉ်ကိုယ်ထည်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တာယာများ ကောင်းမွန်မှု ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးပြီးမှ မောင်းနှင်ရန်။
  • စောင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်။   မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားမောင်းနှင်သွားရန်။
  • လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်း။     တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များပါ ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း စောင့်ထိန်းလိုက်နာသွားရန်။
  • ဂရုပြုရမည့်လက်စွဲဆောင်ပုဒ်များ။ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ယာဉ်မောင်း တစ်ဦး မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ထားရှိသောယာဉ်မောင်း နှင်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်သုံး ဆောင်ပုဒ်များသည်လည်း အထူးဂရုပြုအလေးထား လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အောက်တွင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-
  • “ စိတ်ရှည်သည်းခံလမ်းကြောင်းမှန်၊ မောင်းရန်မော်တော်ကား ”
  • “ Road Safety Is No Accident ”
  • “ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမောင်းနှင်ခြင်းဘေးကင်းရန်ကွာစိတ်ချမ်းသာ ”
  • “ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာပေး ”
  • “ Drive Safely(အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်ပါ) ”
  • “ မဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှုအသက်ပေါင်းများစွာအန္တရာယ်ပြု ”
  • “ သင့်ကိုသင့်မိဘ၊ ဇနီး၊ သားသမီးများက ဘေးမသီရန်မခဘဲ အိမ်ပြန်ရောက် ချိန်စောင့် မျှော်နေကြသည်ကို သတိပြုပါ

      

   

   

  လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ဤစာကိုနှိပ်ပါ

   


   

   

   

  လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ဤစာကိုနှိပ်ပါ


   

   

   

   

  မော်တော်ယာဉ်မီးနှင့် လက်တို့ဖြင့် အချက်ပြပုံများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ဤစာကိုနှိပ်ပါ


   

   

   

  ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမီးများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ဤစာကိုနှိပ်ပါ


   

   

   

  ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

   

  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ  အခွန်၊ သာမန် အမှန် ရငွေ/ သုံးငွေ စာရင်းများနှင့် Graph များ -

  စဉ်

  ခုနှစ်

  အခွန်၊ သာမန် စုစုပေါင်း

  ၂၀၀၇-၂၀၀၈

  ၄၂၃၉.၅၀၈

  ၂၀၀၈-၂၀၀၉

  ၂၀၃၀၈.၂၃၁

  ၂၀၀၉-၂၀၁၀

  ၁၁၉၃၇.၆၂၂

  ၂၀၁၀-၂၀၁၁

  ၂၅၈၂၄.၉၁၂

  ၂၀၁၁-၂၀၁၂

  ၁၉၈၄၇.၁၀၂

  ၂၀၁၂-၂၀၁၃

  ၃၀၁၉၄၀.၁၉၃

  ၂၀၁၃-၂၀၁၄

  ၂၇၈၈၂၆.၉၂၅

  ၂၀၁၄-၂၀၁၅

  ၃၅၄၁၇၁.၁၂၃

  ၂၀၁၅-၂၀၁၆

  ၃၄၁၁၁၉.၅၃၇

  ၁၀

  ၂၀၁၆-၂၀၁၇

  ၃၈၂၀၈၃.၉၅၇

  ၁၁

  ၂၀၁၇.−၂၀၁၈

  ၂၅၈၄၅၈.၉၆၇

   


  ကွန်ပျူတာဌာန တွင် ဤဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်သည့်  ပြည်သူများသိသင့်သိထိုက်သော အချက်အလက်များနှင့် ပြည်သူများအသိပေးလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီသိနိုင်ရန်အတွက် www.myanmarrtad.com နှင့်  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန Facebook  တွင်  လွှင့်တင်ထားပါသည်။


  ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

   

  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏အဓိကရည်မှန်းချက်တာဝန်မှာယာဉ်အန္တရာယ်၊လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး(Road Safety) ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သော လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ရယူ စစ်ဆေးခြင်း။
  • အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။ (Road Safety and Road Worthiness)
  • မော်တော်ယာဉ်များဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း။ (Safety Regulation of Vehicle)

  လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဥပဒေများ

   

  မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရာတွင် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာ၍ယာဉ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ
  • ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊   မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ
  • 1993 Tester Manual
  • တည်မြဲထုတ်ပြန်ထားသောရုံးအမိန့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ
  • Motor Vehicle Required Standard, Asean Standard (Axle Load, Weight and Dimension Limits)
  • အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော သတ်မှတ်ချက်များ

  ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ

   

  ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • ကနဦးမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • ကိုယ်ထည်ပြောင်း၊ အစိတ်အပိုင်းပြောင်း၊ဆေးရောင်ပြောင်း၊အမည်ပြောင်းယာဉ်စစ် ဆေးခြင်း
  • နယ်ဝင်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • ခရီးလွန်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • စီမံချက်အရယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • လိုအပ်ချက်အရယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

  မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသောမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများ

   

  • လူစီးယာဉ်
  • ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ပေါ့)
  • ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်လေး)
  • ခရီးသည်တင်ယာဉ်
  • အခြားယာဉ်
  • နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်
  • သုံးဘီးတပ်ယာဉ်
  • ထရော်လာဂျီ
  • စက်ယန္တရားယာဉ်ကြီးများ
  • နောက်တွဲယာဉ်

  ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများ

   

  • မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
  • သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း
  • စက်ကိရိယာမျာဖြင့်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

  မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

   

  • ယာဉ်အမျိုးအမည်၊အမျိုးအစား၊ စက်/ဘောင်အမှတ်ခဲခြစ်၊ ရုပ်၊ အတိုင်းအတာ၊ အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်း။
  • ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုအား မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း။

  သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း

   

  • Weight Distribution တွက်ချက်ခြင်း၊
  • Power Train Combination တွက်ချက်ခြင်း၊
  • Weight to Power Ratio  တွက်ချက်ခြင်း၊
  • စိစစ် တွက်ချက်မှုများသည် Asean Standard (Axle Load, Weightand Dimension Limits) များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
  • အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိအား သီအိုရီများအရ သေချာစွာ စိစစ်တွက်ချက်၍ ခွင့်ပြုပေးခြင်း/ ပြန်လည်ပြုပြင်စေခြင်း။

  စက်ကိရိယာများဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း

   

  • မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ(Exhaust Emission Tester (Gasoline, Diesel)၊
  • အမြန်နှုန်း တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ(SpeedometerTester)၊
  • ရပ်တန့်နိုင်မှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Brake Tester)၊
  • မီးကြီး တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Head Lamp Tester) ၊
  • ဆူညံမှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Noise Tester) ၊
  • ဘေးချော်ထွက်မှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Side Slip Tester)၊
  • ဝင်ရိုးအလွတ်ကစားမှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာနှင့်ယာဉ်၏အောက်ပိုင်းစစ်ဆေးခြင်း (Axle Play Tester & Pit Inspection)။

   


  စက်ကိရိယာဖြင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရုံးများ

   

  ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများတိကျမှန်ကန်ရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်Multi Stage Test Laneများတွင်စက်ကိရိယာများအသုံးပြု၍ အောက်ပါရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

  • ရုံးချုပ်ကနဦးယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန (ထောက်ကြန့်)
  • နေပြည်တော်ရုံး
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ရန်ကုန်)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မန္တလေး)   (Mobile Test Lane)
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ(ရွာသာကြီး)
  • ပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(စစ်ကိုင်း) မုံရွာ
  • ပြည်နယ်ရုံး (မော်လမြိုင်)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မကွေး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)
  • ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)

  ထို့ပြင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရေတိုးတက်များပြားလာပြီး ဆိုင်ကယ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏ကြံ့ခိုင်မှုအားစိစစ်နိုင်ရေးအတွက် ၁.၆.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစတင်၍ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား Multi Stage Test Lane များတွင် စက်ကိရိယာများအသုံးပြု၍ အောက်ပါရုံးများ၌ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

  • ပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(စစ်ကိုင်း) မုံရွာ
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မကွေး)
  • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)
  • ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)

  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စက်ကိရိယာအသုံးပြု၍ ယာဉ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် Multi Stage Test Lane အောက်ပါရုံးများတွင်ထပ်မံတိုးချဲ့တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်-

  • တွဲဘက်ပြည်နယ်ရုံး(လားရှိုး)
  • ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)
  • ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)
  • ခရိုင်ရုံး(မိတ္ထီလာ)

  ထို့ပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအတွက် မီးခိုးထွက်ရှိမှု စစ်ဆေးသည့် Exhaust Emission Tester ဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေသော ရုံးပေါင်း(၂၆)ရုံးရှိပါသည်။


  ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား (Vehicle Inspection Sticker) ကပ်ပေးခြင်း

  နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ်များတွင် ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား (Vehicle Inspection Sticker) များကပ်ပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။Vehicle Inspection Stickerကပ်ပေးခြင်းဖြင့် ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးစီးသောယာဉ်များဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်၏ သက်တမ်းရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးသူများမှ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များတရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနှင်သွားလာနိုင်ရန် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီယာဉ်စစ်ဆေးပြီးစီး၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းသက်သေခံအထောက်အထား (Vehicle Inspection Sticker)အား သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ခုနှစ်နှင့် ယာဉ်အမှတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်လနေရာတွင် အပေါက်ဖောက်၍ မော်တော်ယာဉ်၏ရှေ့လေကာမှန် အတွင်း ညာအပေါ်ထောင့်တွင် ထင်ရှားမြင်သာစွာ ကပ်ထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

  ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းသက်သေခံအထောက်အထား (Vehicle Inspection Sticker) ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ၁.၄.၂၀၁၆ ရက်တွင် ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်) နှင့် နေပြည်တော်ရုံးများတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁.၁၁.၂၀၁၆ ရက်မှ စတင်၍ ယာဉ်စစ်ဆေးပြီးသည့် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းအားကပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


  မော်တော်ယာဉ်များတွင်အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Selt Belt) တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ကိစ္စ

   

  ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များစစ်ဆေးရာတွင် မူလထုတ်လုပ်သူ၏ စံသတ်မှတ်ချက် ပုံစံအတိုင်းအသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Selt Belt) ပါရှိကြောင်းစစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုရှိမှသာမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

  နှစ်လဲနှင့်အခြားမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများတွင် (Seat Belt) တပ်ဆင်ထားမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှုကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပါသည်-

  • “6C” အက္ခရာနှင့်အထက် လူစီးယာဉ်များအားလုံး အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) များတပ်ဆင်ပါရှိရမည်။
  • “6C” အက္ခရာအောက် ယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်နှင့်အထက် ထုတ်လုပ်သည့် ယာဉ်များအားလုံးမူလစက်ရုံထုတ်ပုံစံတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းအသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) တပ်ဆင်ပါရှိရမည်။
  • Pick Up, Light Truck, Truck, City Busယာဉ်များအားလုံး ယာဉ်မောင်းသူ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Driver Seat Belt) မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ပါရှိရမည်။
  • ကျောင်းသားများပို့ဆောင်သော School Bus နှင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်သောအဝေးပြေး Express Bus ယာဉ်များအားလုံးယာဉ်မောင်းနှင့်စီးနင်းသူများအတွက် အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ပါရှိရမည်။

            အထက်ဖော်ပြပါယာဉ်များတွင် (Seat Belt)များပြည့်စုံစွာ မပါရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါကမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုရန်နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအား (၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


  အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဖေါင်းကြွနံပါတ်ပြားတပ်ဆင်ခြင်း

   

  ဒေသ Code ပါ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနံပါတ်ပြားများပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို၃.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးသော 4F-8000 မှ စတင်၍ သတ်မှတ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။မော်တော်ယာဉ်များတွင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဖေါင်းကြွနံပါတ်ပြားတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်-

  • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ယာဉ်စာရင်းအားတိကျစွာစိစစ်နိုင်ခြင်း
  • လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသည့်ယာဉ်များအားမည်သည့်ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကိုအလွယ်တကူခွဲခြားသိနိုင်ခြင်း
  • ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ရာဇဝတ်မှုများဖော်ထုတ်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
  • နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါတွင် အဆင့်မီလွယ်ကူစွာအထောက်ကူပြုနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။

  ဖေါင်းကြွနံပါတ်ပြားအမျိုးအစားများ

   

  မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြား၏အရောင်များအားယာဉ်များကိုအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါ်မူတည်၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

  စဉ်

  ယာဉ်အမျိုးအစား

  အောက်ခံအရောင်

  စာလုံးအရောင်

  (က)

  သံရုံး/အဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဉ်

  အဖြူ

  အနက်

  ( ခ)

  သာသနာပိုင်ယာဉ်

  အဝါ

  အနက်

  ( ဂ)

  ခရီးသွားလုပ်ငန်းယာဉ်

  အပြာ

  အဖြူ

  (ဃ)

  ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်/ဆိုင်ကယ်/ယန္တရား

  အနက်

  အဖြူ

  ( င)

  အငှါးယာဉ်/နောက်တွဲယာဉ်

  အနီ

  အဖြူ

  ( စ)

  လှူဒါန်းယာဉ်

  အစိမ်း

  အဖြူ

  (ဆ)

  နိဗ္ဗာန်ယာဉ်

  နီညို

  အဖြူ
   

  မော်တော်ယာဉ် Online Booking System ကျင့်သုံးခြင်းအား ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသို့ အသိပေးခြင်း