ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

 

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကဏ္ဍ၌ စစ်ကြိုခေတ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်ထိ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရေကြောင်းဌာနခွဲ (Mercantile Marine Department)ကို “ရေကြောင်းအတိုင်ပင်ခံဝန် နှင့် အရာရှိချုပ် (Nautical Adviser and Principal Officer) က စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁/၁၉၇၂ ဖြင့် ရေကြောင်းဌာနခွဲ (Mercantile Marine Department) ကို ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (Department of Marine Administration) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

Since the pre-war period till the independence of Myanmar, the Department was known as “Mercantile Marine Department” under the Ministry of Transport and Communication. During that time, Nautical Adviser and Principal Officer had administered merchant shipping affairs. On 16 March 1972, it was renamed, by Ministerial Notification 1/1972, and reformed as Department of Marine Administration.