မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

 

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိရာမှ ပြောင်းလဲလာသော ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ပြောင်းလဲလာသော စျေးကွက် ၊ ပြောင်းလဲလာသည့် နည်းပညာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ နှစ်သက်မှုတို့အရ အခြားအဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှပါ၀င်လာပြီး ယှဉ်ပြိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံအရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိ အရာထမ်း (၅၀၃) ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၁၄၇၅၆) ဦး ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၅၂၅၉) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အခြားကျန်ရှိနေသည့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍ စသည်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသဖြင့် ပြည်သူ့ဗဟိုပြု ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေးဦးတည်ချက်များနှင့်အညီ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး ပြည်သူလူထု၏ နှစ်သက်မှုအရ စာတိုက်၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲသူ ပြည်သူများထံသို့ အမြန်ဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးဖြင့် လုံခြုံချောမွေ့စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မူလ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံအား သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၁) ခု၊ လုပ်ငန်းဌာန (၂) ခုဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ရေးဆွဲခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)အရ (၁-၄-၂၀၁၅)ရက်နေ့ မှစ၍ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံသည် (၁-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ စ၍ အရာထမ်း (၅၀၀)ဦး နေရာ၊ အမှုထမ်း (၈၀၅၆)ဦး နေရာ ၊ စုစုပေါင်း (၈၅၅၆)ဦး နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိဌာနများ

 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဌာနကြီး (၄)ခုနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အပါအဝင် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန်နေဂျာရုံးများ ဟူ၍ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

 

၁။ ဌာနကြီးများ (၄)ခု

 

(က) စီမံရေးရာနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး
( ခ) ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး
( ဂ) စီးပွားရေးဌာနကြီး
(ဃ) နည်းပညာဌာနကြီး

 

၂။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး (၁၇)ခု

 

(က) နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
( ခ) ကချင်ပြည်နယ်
( ဂ) ကယားပြည်နယ်
(ဃ) ကရင်ပြည်နယ်
( င) ချင်းပြည်နယ်
( စ) မွန်ပြည်နယ်
(ဆ) ရခိုင်ပြည်နယ်
( ဇ) ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)
(စျ) ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)
(ည) ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)
( ဋ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
( ဌ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
( ဍ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း)
( ဎ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း)
(ဏ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(တ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(ထ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
( ဒ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး