ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၁၁ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၉ ) ရက်

ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း