ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်-ပို့ဆောင်ရေး-နှင့်-ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန-ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

( ၁ )    ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊

( ၂ )    ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၃ )    ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၄ )    လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၅ )    ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၆ )    ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

( ၇ )    မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၈ )    သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

( ၉ )    မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

( ၁၀ )   မြန်မာ့မီးရထား

( ၁၁ )   ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

( ၁၂ )   မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

( ၁၃ )   မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

( ၁၄ )   မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

( ၁၅ )   မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

( ၁၆ )   မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

( ၁၇ )   မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

( ၁၈ )   ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း

 

MOTC

 

ဝန်ကြီးရုံး(ပို့ဆောင်ရေး)ရှိ ဌာနခွဲများ

 

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

၂။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၃။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၄။ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၅။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၆။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၇။ မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

၈။ e-Government ဌာနခွဲ

 

 

motc

 

ဝန်ကြီးရုံး(ဆက်သွယ်ရေး)ရှိ ဌာနခွဲများ

 

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၂။ မူဝါဒ ၊ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ

၃။ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

၄။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၅။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

 

 

 

 

 

motc

 

  • ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ စာရင်း ဖြစ်ပါသည်- စဉ်

အမည်

တာဝန်

ယူသည့်နေ့

မှတ်ချက်

(က)

 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး

၃-၈-၂၀၂၃

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၃-၈-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၆၁/၂၀၂၃ အရ

ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

(ခ)

 ဗိုလ်မှူးချုပ် လူမွန်

၇-၂-၂၀၂၁

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၇-၂-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၃၁/၂၀၂၁ အရ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

(ဂ)

 ဦးအောင်ကျော်ထွန်း

၁၉-၂-၂၀၂၁

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁၉-၂-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၇၅/၂၀၂၁ အရ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

(ဃ)

 ဦးအောင်မြိုင်

၁၃-၈-၂၀၂၁

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁၃-၈-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁၇၄/၂၀၂၁ အရ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

( ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ Logo များကို သက်ဆိုင်ရာ Website များ၏ Link များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရှိပါသည်။)