ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ်      အမည်   ရာထူး      ဌာန   ဖုန်းနံပါတ်  
ဦးအောင်ရဲထွန်း     လက်ထောက်အတွင်းဝန်

 ဝန်ကြီးရုံး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၅)၊နေပြည်တော်။

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀ : ၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

 

 

 

Website Moderator ထံသို့ Website ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ရန်-

motc-portal@e-motc.gov.mm

motc.portal@gmail.com