မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

အလောင်းမင်းတရားသည် ၁၇၅၅ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက်ရှိ ဒေသများကို သိမ်းပိုက်ရာမှ ဒဂုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ ဟုခေါ်တွင်စေကာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

နှစ်အလိုက် သမိုင်းဖြစ်စဉ်များ မှာ -

၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် အောက်မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းယူပြီးနောက် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို ရေကြောင်းအရာရှိချုပ် အား အုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါသည်။

၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကမ်းနားကော်မတီ ဖြင့် ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၈၇၉ ခုနှစ်တွင် ဆိပ်ကမ်းအက်ဥပဒေ ကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

၁၈၈၀ ခုနှစ်တွင် ရေဝန်မင်းကြီးများအဖွဲ့ ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအက်ဥပဒေသစ် ကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၆-၃-၁၉၇၂ ရက်နေ့တွင် ဆိပ်ကမ်းကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၃၁-၃-၁၉၈၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဟု ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ခဲ့ပါသည်။

 

 

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

 

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် သည် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဆိပ်ကမ်းသို့ ၀င်ထွက်၊ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရေးနှင့် ကုန်တင်/ကုန်ချ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရသော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆိပ်ခံတံတားများ၊ သိုလှောင်ရုံများ၊ ကုန်သို လှောင်ရန် လွင်ပြင်များနှင့် ကုန်ကိုင်တွယ် ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးရခြင်း၊ ကုန်တင်/ချ ဆောင် ရွက်ပေးရခြင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်/ထွက်သည့် ရေယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ရေကြောင်းပြလုပ်ငန်း စီစဉ်ပေးရခြင်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြဋ္ဌာန်း ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။