ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Hosting and Colocation MM Domain

MPT Datacenter Services

 

Need your own .mm domain?

We provide domain, sub-domain and services of:

.com
.edu
.org
.net
.gov
sub domain
IP Pointing (Local/Foreign)

Need your own dedicated server?

We provide powerful, custom-built servers with:

WWW, Mail, FTP, IM, VOIP, etc,..
Windows OS, Linux OS and Others
VMware Platform
Thirt Party Software (Language)
Database System
Security Features
Content Management System

Don't have web hosting yet ?

Let us help you get started and give you the following web hosting features:

Server URL
Domain name
Disk Space
Thirt Party Software (Language)
Database System
FTP and Custom ports request

Services Fees

Service Class Initial Setup Fee Annual Fee Monthly Fee
.mm Domain Government   24,000 Ks  
.mm Domain Private   50,000 Ks  
Colocation Shared Rack (up to 6 U)     120,000 Ks
Colocation 1/2 Rack (21U)     350,000 Ks
Colocation 1 Full Rack (42U)     600,000 Ks
Colocation Add Shelf Space     25,000 Ks
Web Hosting Disk space (20 MB) 50,000 Ks   10,000 Ks
Web Hosting Additional Disk space (5MB)     5,000Ks
Application Form များအား အောက်ပါ Link တွင် download ရယူပြီး စီးပွားရေးဌာန၊ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အဦ(ပထမထပ်)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်း(၈-မိုင်)၊ ရန်ကုန်မြို့။ (၀၁-၆၅၀၈၉၀) သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။