ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန/ သတင်းများ

Windows Server Administration Course - I သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

Published: Jun 10 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်း များအား

e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆပ်ကော်မတီ VMware Exchange # 5 သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

Published: May 30 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် Chief Information Officer (CIO)များ၏ ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်

e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသအသီးသီးတွင် အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

Published: May 30 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆပ်ကော်မတီသည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသများတွင် အခြေခံကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူ အစိုးရဝန်ထမ်းများ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး

e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆပ်ကော်မတီ VMware Exchange # 4 သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

Published: Apr 30 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

         ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် Chief Information Officer (CIO)များ၏ ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် သီးခြားအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် Application များအတွက်

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Web Application Security for Beginners Course သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

Published: Apr 30 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

         ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများရှိ Website များ၏ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်၊ တိုက်ခိုက်လာနိုင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတို့ကို

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန VMWare - CIO Dialogue Session # 3 အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

Published: Apr 24 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

Chief Information Officer (CIO) များ၏ ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် သီးခြားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် Application များ အတွက် နည်းပညာပိုင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦပိုင်းတွင်

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Published: Mar 21 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် e-Government

Pages