ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး

ဆင်မလိုက် ကမာရွတ်

ရန်ကုန်  ၁၁၀၄၁

TEL NO. 95 01 512319

FAX NO. 95 01 512746 / 95 01 512748

P.O BOX NO. 570

EMAIL :  mdpmm@myanmaship.com.mm