ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

 

အမှတ်(၄၃)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊

ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း- ၁၀၆

 

No (43), Bo Aung Kyaw Street,

Kyauktada Township, Yangon

Ph - 106