Skip to main content

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

"ဆက်သွယ်ရန်"

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ဖုန်း                         -        ၀၆၇၃၄၀၅၁၀၅၊ ၀၆၇၃၄၀၅၃၅၆

Fax                         -        ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၅၀၃၉

Email                     -        [email protected]

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

ရုံးအမှတ်(၂၉) ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်ရုံးများ

စဉ်

ရုံးအမည်

ရုံးဖုန်း/Fax

E-mail

နေပြည်တော်ကောင်စီ

၀၆၇-၂၂၁၇၇

[email protected]

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၂၂၅၂၃

[email protected]

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၂-၃၆၃၆၂

[email protected]

ခရိုင်ရုံး(မိတ္ထီလာ)

၀၆၄-၂၃၀၇၂

[email protected]

ခရိုင်ရုံး(မြင်းခြံ)

၀၆၆-၂၁၀၉၄

[email protected]

​ခရိုင်ရုံး(ကျောက်ဆည်)

၀၆၆-၅၀၅၉၆

[email protected]

ခရိုင်ရုံး(ပြင်ဦးလွင်)

၀၈၅-၂၂၇၃၆

[email protected]

​မြို့နယ်ရုံး(ကျောက်ပန်းတောင်း)

၀၆၁-၅၀၇၀၅

[email protected]

ပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)

၀၈၁-၂၁၂၁၂၈၉

[email protected]

၁၀

ခရိုင်ရုံး(လွိုင်လင်)

၀၈၁-၃၁၀၂၂၃

[email protected]

၁၁

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(လားရှိုး)

၀၈၂-၂၂၀၃၃၃၂

[email protected]

၁၂

​ခရိုင်ရုံး(ကျောက်မဲ)

၀၈၂-၄၀၀၃၉

[email protected]

၁၃

ခရိုင်ရုံး(မူဆယ်)

၀၈၂-၅၀၄၇၅

[email protected]

၁၄

တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)

၀၈၄-၂၁၀၅၆

[email protected]

၁၅

ခရိုင်ရုံး(တာချီလိတ်)

၀၈၄-၅၁၈၃၆

[email protected]

၁၆

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)

၀၅၂-၂၂၂၁၂၂၄

[email protected]

၁၇

​ခရိုင်ရုံး(တောင်ငူ)

၀၅၄-၂၃၁၆၉

[email protected]

၁၈

ခရိုင်ရုံး(ပြည်)

၀၅၃-၂၄၁၉၅

[email protected]

၁၉

ခရိုင်ရုံး(သာယာဝတီ)

၀၅၅-၃၀၂၇၇

[email protected]

၂၀

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မုံရွာ)

၀၇၁-၂၈၀၅၅

[email protected]

၂၁

ခရိုင်ရုံး(စစ်ကိုင်း)

၀၇၂-၂၁၀၇၇

[email protected]

၂၂

​ခရိုင်ရုံး(ရွှေဘို)

၀၇၅-၂၁၀၇၅

[email protected]

၂၃

ခရိုင်ရုံး(ကလေး)

၀၇၃-၂၁၀၀၆

[email protected]

၂၄

ခရိုင်ရုံး(တမူး)

၀၇၃-၄၀၈၄၀

[email protected]

၂၅

ခရိုင်ရုံး(ကသာ)

၀၇၅-၅၅၇၁၈

[email protected]

၂၆

ပြည်နယ်ရုံး(မော်လမြိုင်)

၀၅၇-၂၀၂၄၁၂၂

[email protected]

၂၇

ခရိုင်ရုံး(သထုံ)

၀၅၇-၄၀၁၄၄

[email protected]

၂၈

တိုင်းဒေသကြီး(မကွေး)

၀၆၃-၂၀၂၅၁၂၈

[email protected]

၂၉

ခရိုင်ရုံး(ပခုက္ကူ)

၀၆၂-၂၁၀၇၉

[email protected]

၃၀

ခရိုင်ရုံး(သရက်)

၀၆၈-၂၁၀၆၄

[email protected]

၃၁

​မြို့နယ်ရုံး(ချောက်)

၀၆၁-၂၀၀၅၄၁

[email protected]

၃၂

ပြည်နယ်ရုံး(မြစ်ကြီးနား)

၀၇၄-၂၂၄၂၃

[email protected]

၃၃

ခရိုင်ရုံး(ဗန်းမော်)

၀၇၄-၅၀၂၆၀

[email protected]

၃၄

ခရိုင်ရုံး(မိုးညှင်း)

၀၇၄-၆၀၈၁၄

[email protected]

၃၅

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)

၀၄၂-၂၄၄၈၅

[email protected]

၃၆

ခရိုင်ရုံး(ဖျာပုံ)

၀၄၅-၄၀၃၃၅

[email protected]

၃၇

​ခရိုင်ရုံး(မြောင်းမြ)

၀၄၂-၇၀၃၁၉

[email protected]

၃၈

ခရိုင်ရုံး(ဟင်္သာတ)

၀၄၄-၂၁၀၉၁

[email protected]

၃၉

ခရိုင်ရုံး(မအူပင်)

၀၄၅-၃၀၃၉၇

[email protected]

၄၀

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ထားဝယ်)

၀၅၉-၂၁၀၃၅

[email protected]

၄၁

ခရိုင်ရုံး(မြိတ်)

၀၅၉-၄၁၃၅၀

[email protected]

၄၂

ခရိုင်ရုံး(​ကော့သောင်း)

၀၅၉-၅၁၅၇၇

[email protected]

၄၃

ပြည်နယ်ရုံး(ဘားအံ)

၀၅၈-၂၁၀၉၇

[email protected]

၄၄

​ခရိုင်ရုံး(ကော့ကရိတ်)

၀၅၈-၄၀၀၂၁

[email protected]

၄၅

ခရိုင်ရုံး(မြဝတီ)

၀၅၈-၅၀၂၈၁

[email protected]

၄၆

ပြည်နယ်ရုံး(စစ်တွေ)

၀၄၃-၂၃၆၉၅

[email protected]

၄၇

ခရိုင်ရုံး(သံတွဲ)

၀၄၃-၆၅၂၂၆၀၉

[email protected]

၄၈

​မြို့နယ်ရုံး(တောင်ကုတ်)

၀၄၃-၆၀၀၁၁

[email protected]

၄၉

ပြည်နယ်ရုံး(လွိုင်ကော်)

၀၈၃-၂၂၂၁၀၈၈

[email protected]

၅၀

ပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)

၀၇၀-၂၁၀၃၉

[email protected]