Skip to main content

Technical Resources

           ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် စာတိုက် သင်တန်းကျောင်း ( Telecomms & Postal Training Center) အနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လေ့လာဆည်းပူးလို သူများအတွက် ရည်ရွယ် ၍ Technical Resources Page တွင် PDF File များအား Download ရယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။

1. Technical Knowledge  (Download Link)

  • Technical Documents

2. Articals (Download Link)

  • ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းဆောင်းပါးများ

3. Telecom News(Download Link)

Telecoms News

  • ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရများ (Glossary  A to Z )

4. Training Program (Download Link)

  • ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာတိုက်သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် လေကျင့်သင်ကြားရေး အစီစဉ်
  • ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာတိုက်သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် လေကျင့်သင်ကြားရေး အစီစဉ်
  • သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

5. General (Download Link)