ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Published: Oct 01

Last Date :
Wed, 2018-11-07 10:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး