ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Contract Award Notice for International Regulatory Advisor

Contract Award Notice for International Regulatory Advisor

Published: Aug 13 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

Consulting Services

  • Advisor for International Regulatory Advisor

Reference No:

  • C 1.1.23

Awarded Consultant

  • Dr. Werner Knoben

City/Country

  • Thailand

Duration

  • 1 year

Contract Amount

  • USD 96,000

Ranking

  • 1