ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Commercial Private/Professional Mobile Radio (PMR) ဝန်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုပေးမည့် အစီအစဉ်အား သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

Commercial Private/Professional Mobile Radio (PMR) ဝန်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုပေးမည့် အစီအစဉ်အား သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

Published: Nov 01 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် Commercial Private/Professional Mobile Radio (PMR) ဝန်ဆောင်မှုကို အများပြည်သူများသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲအစည်းများသို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းတို့အတွက် ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ PMR ဝန်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုပေးမည့် အစီအစဉ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ပါဝင်စားသော အများပြည်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပါဝင်အကြံပြုနိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

Consultation Paper – Introduction of Commercial Private/Professional Mobile Radio (PMR) Services in Myanmar အား အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

downloading file: