ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အထိ(နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် အလိုက်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်းစောင်ရေ