မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါင်းစည်းထားသည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို အံ့ဩဖွယ်ရာနှုန်းထားဖြင့် MPT မှမိတ်ဆက်

မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါင်းစည်းထားသည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို အံ့ဩဖွယ်ရာနှုန်းထားဖြင့် MPT မှမိတ်ဆက်