ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်သွားနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်သွားနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

Published: Mar 08 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်သွားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ပါဝင်စားသော အများပြည်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပါဝင်အကြံပြုနိုင် ရေး ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

Consultation Paper –Review of IMT Aspects of Myanmar’s Spectrum Roadmap  ကို အောက်ပါLink တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။