ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လောင်စာဆီအလိုက် ၊အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လောင်စာဆီအလိုက် ၊အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)

Published: Jan 08 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လောင်စာဆီအလိုက် ၊အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)

downloading file: