"၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ " ဆုရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏  "၂၀၂၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ" တွင် ဆုရရှိသူများစာရင်းများကို ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။