တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆) လ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ သတင်းစာကြော်ငြာ၍ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။