တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် e-Government လုပ်ငန်းရပ်များအတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများ၏ တင်ဒါ အောင်မြင်သူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ရွေး
ITCS-
၁၅/၂၀၂၂
Myanmar National Portal ၏ Payment Gateway     Development လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း  Secure Link Co.,Ltd
ITCS-
၂၉/၂၀၂၂
Myanmar National Portal Migration လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း One Cloud Co., Ltd