Fax Service

MPT Domestic/Oversea FAX Service

 

ပြည်သူသုံး ပြည်ပဖက်စ်လုပ်ငန်းကို ၁-၇-၁၉၉၁ နေ့မှစ၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်သူသုံးပြည်တွင်းဖက်စ် လုပ်ငန်းကို ၁-၉-၁၉၉၂ နေ့မှစ၍လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မြို့နယ် ပေါင်း (၃၃၀) အပါအဝင် ရုံးပေါင်း (၄၁၈)ရုံးတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဖက်စ်ကြေးနန်းလုပ်ငန်းကို အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းဖက်စ်ကြေးနန်းစာများအကြောင်းကြားစာများ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေး စျေးနှုန်းများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများ၊ အခြားပုံစံများ၊ ပညာရေး၊ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာ၊ စာမေးပွဲ စသည့် အောင်လက်မှတ် မိတ္တူများ အခြား အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း များ အားလုံးကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများနှင့် ရုံးများ၊ ဖက်စ်ပေးပို့နိုင်သည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များစာရင်း

ပြည်တွင်း -   အပို့     A4 Size တစ်စောင်လျှင်        ကျပ် - ၂၀၀ နှုန်း

ပြည်ပ     -    ပြည်ပဖက်စ်နှုန်းထား(ကျပ်)

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

1st Minute

Each additional (6)Seconds

ဇုန်(၁)

၁၀၀၀

၁၀၀

 

ဇုန်(၂)

၁၂၀၀

၁၂၀

 

ဇုန်(၃)

၁၆၀၀

၁၆၀

 

ဇုန်(၄)

၂၀၀၀

၂၀၀

 အယူ

A4 Size စာ (၂) မျှက်နှာအထိ ကျပ် - ၁၀၀၀ နှုန်း

မြို့နယ်အလိုက်ဖက်စ်ကြေးနန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကြေးနန်းရုံးများစာရင်း

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်း

စဉ်

ရုံးအမည်

ဖုန်းအမှတ်

နေပြည်တော်

နေပြည်တော်

၀၆၇-၄၂၀၀၀၁

 

 

ပျဉ်းမနား

၀၆၇-၂၂၁၆၉

 

 

ရေဆင်း

၀၆၇-၄၁၆၅၃၆

 

 

ပုဗ္ဗသီရိ

၀၆၇-၅၀၀၁၅၁

 

 

လယ်ဝေး

၀၆၇-၃၀၅၁၁

 

 

တပ်ကုန်း

၀၆၇-၇၁၀၀၀

 

 

ဒက္ခိဏသီရိ

၀၆၇-၈၁၀၀၁၄၀

ကချင်ပြည်နယ်

မြစ်ကြီးနား

၀၇၄-၂၂၆၀၇

 

 

ဝိုင်းမော်

၀၇၄-၈၀၃၇၁

 

 

အင်ဂျန်းယန်

၀၁-၃၃၃၁၇၉၇

 

 

တနိုင်း

၀၇၄-၄၆၂၀၇

 

 

ချီဖွေ

၀၁-၃၃၃၁၇၈၅

 

 

ဆော့လော်

၀၁-၃၃၃၂၉၆၂/၆၅

 

 

မိုးညှင်း

၀၇၄-၆၀၂၆၄

 

 

မိုးကောင်း

၀၇၄-၄၀၃၆၁

 

 

ဖားကန့်

၀၇၄-၇၀၆၉၂

 

 

၁၀

ဗန်းမော်

၀၇၄-၅၀၂၅၅

 

 

၁၁

​ရေကူ

၀၇၄-၅၂၂၅၇

 

 

၁၂

မိုးမောက်

၀၇၄-၅၆၀၀၃

 

 

၁၃

မံစီ

၀၇၄-၅၄၁၇၇

 

 

၁၄

ပူတာအို

၀၁-၃၃၃၃၆၆၀

 

 

၁၅

ဆွမ်ပရာဘွမ်

၀၁-၃၃၃၃၃၁၅

 

 

၁၆

မချမ်းဘော

၀၁-၃၃၃၁၆၈၄

 

 

၁၇

ခေါင်လန်ဖူး

၀၁-၃၃၃၂၁၆၀

 

 

၁၈

နောင်မွန်း

၀၁-၃၃၃၂၁၄၄

 

 

၁၉

ဟိုပင်

၀၇၄-၆၂၄၀၃

 

 

၂၀

လွယ်ဂျယ်

၀၁-၃၃၃၂၂၁၁

 

 

၂၁

ရှင်ဗွေယန်

၀၁-၃၃၃၂၄၀၉

 

 

၂၂

ဆဒုံး

၀၁-၃၃၃၂၆၅၅

 

 

၂၃

ဆင်ဘို

၀၁-၃၃၃၁၂၀၈

 

 

၂၄

ကံပိုက်တီး

၀၁-၃၃၃၅၁၈၆

ကယားပြည်နယ်

လွိုင်ကော်

၀၈၃-၂၁၅၃၀

 

 

ဒီမောဆိုး

၀၈၃-၄၀၂၉၉

 

 

ဖရူးဆိုး

၀၁-၃၃၃၁၅၆၈/၆၉/၇၀/၇၁(လိုင်းခွဲ-၁၀၉၉)

 

 

ရှားတော

၀၁-၃၃၃၁၀၄၃/၄၄/၄၅/၄၆

၀၁-၃၃၃၁၅၃၉/၄၀/၄၁/၄၂(လိုင်းခွဲ-၅၀၉၉)

 

 

ဘော်လခဲ

၀၁-၃၃၃၀၀၂၉/၃၀/၃၁/၃၂

၀၁-၃၃၃၁၀၀၁/၀၂/၀၃/၀၄(လိုင်းခွဲ-၂၀၉၉)

 

 

ဖားဆောင်း

၀၁-၃၃၃၁၂၇၀/၇၁/၇၂/၇၃(လိုင်းခွဲ-၃၀၉၉)

 

 

မယ်စဲ

၀၁-၃၃၃၁၂၈၂

 

 

ရွာသစ်

၀၁-၃၃၃၁၂၇၇

 

 

ဆီဘူး

၀၁-၃၃၃၁၉၆၈

ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံ

၀၅၈-၂၁၆၆၆

 

 

လှိုင်းဘွဲ့

၀၅၈-၄၅၀၁၁

 

 

ဖာပွန်

၀၁-၅၈၁၂၅၀

 

 

သံတောင်ကြီး

၀၅၄-၄၅၀၄၃

 

 

မြဝတီ

၀၅၈-၅၀၅၀၇

 

 

ကော့ကရိတ်

၀၅၈-၄၀၀၅၂

 

 

ကြာအင်းဆိပ်ကြီး

၀၅၈-၆၀၀၂၂

 

 

သံတောင်မြို့သစ်

၀၅၄-၄၄၀၅၄

 

 

ဘုရားသုံးဆူ

၀၁-၃၃၃၂၆၇၁

ချင်းပြည်နယ်

ဖလမ်း

၀၇၀-၄၀၀၅၁

 

 

ဟားခါး

၀၇၀-၂၁၄၃၇

 

 

ထန်တလန်

၀၁-၃၃၃၀၀၄၁

 

 

တီးတိန်

၀၇၀-၅၀၄၅၇

 

 

တွန်းဇံ

၀၇၀-၅၀၄၁၂

 

 

မင်းတပ်

၀၇၀-၇၀၀၇၆

 

 

မတူပီ

၀၇၀-၈၀၂၆၀

 

 

ကန်ပက်လက်

၀၁-၃၃၃၁၂၂၈

 

 

ပလက်ဝ

၀၁-၃၃၃၁၄၅၁

 

 

၁၀

ကလေးတက္ကသိုလ်

၀၇၃-၂၂၀၆၁

 

 

၁၁

ရိဒ်

၀၇၀-၅၀၅၃၀

 

 

၁၂

ကျီခါး

၀၁-၃၃၃၁၂၂၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ကိုင်း

၀၇၂-၂၁၅၀၅

 

 

မြင်းမူ

၀၇၁-၄၀၅၀၇

 

 

မြောင်

၀၁-၃၃၃၇၇၂၀

 

 

ရွှေဘို

၀၇၅-၂၁၃၆၀

 

 

ခင်ဦး

၀၇၅-၇၀၅၀၆

 

 

ဝက်လက်

၀၇၅-၃၀၀၅၅

 

 

ကန့်ဘလူ

၀၇၅-၂၇၄၆၀

 

 

ကျွန်းလှ

၀၇၅-၅၉၀၁၆

 

 

ရေဦး

၀၇၅-၄၀၂၇၆

 

 

၁၀

ဒီပဲယင်း

၀၇၁-၅၅၅၀၆

 

 

၁၁

တန့်ဆည်

၀၇၅-၄၉၁၄၂

 

 

၁၂

မုံရွာ

၀၇၁-၂၁၅၉၄

 

 

၁၃

ဘုတလင်

၀၇၁-၅၀၅၀၆

 

 

၁၄

အရာတော်

၀၇၁-၆၅၀၀၆

 

 

၁၅

ချောင်းဦး

၀၇၁-၄၅၂၃၄

 

 

၁၆

ယင်းမာပင်

၀၁-၃၃၃၁၅၇၂

 

 

၁၇

ကနီ

၀၁-၃၃၃၁၅၆၀

 

 

၁၈

ဆားလင်းကြီး

၀၇၁-၇၀၀၅၅

 

 

၁၉

ပုလဲ

၀၇၁-၃၅၅၀၆

 

 

၂၀

ကသာ

၀၇၅-၂၅၀၇၆

 

 

၂၁

အင်းတော်

၀၇၅-၂၉၀၈၉

 

 

၂၂

ထီးချိုင့်

၀၇၅-၆၀၅၀၆

 

 

၂၃

ဗန်းမောက်

၀၁၀-၄၂၉၅၀၂၀

 

 

၂၄

ကောလင်း

၀၇၅-၄၂၆၉၁

 

 

၂၅

ဝန်းသို

၀၇၅-၅၀၀၀၃

 

 

၂၆

ပင်လည်ဘူး

၀၁၀-၄၂၉၀၀၂၆

 

 

၂၇

ကလေး

၀၇၃-၂၁၅၉၁

 

 

၂၈

ကလေးဝ

၀၇၃-၄၄၀၀၄

 

 

၂၉

မင်းကင်း

၀၁၀-၄၀၁၀၀၀၇

 

 

၃၀

တမူး

၀၇၃-၄၀၀၂၂

 

 

၃၁

မော်လိုက်

၀၇၃-၄၂၀၅၆

 

 

၃၂

ဖောင်းပြင်

၀၁-၃၃၃၁၅၉၉

 

 

၃၃

ခန္တီး

၀၁-၃၃၃၃၄၉၈

 

 

၃၄

ဟုမ္မလင်း

၀၁-၃၃၃၂၅၇၀

 

 

၃၅

လေရှီး

၀၉-၆၄၅၀၀၂၄

 

 

၃၆

လဟယ်

၀၉-၆၄၅၀၀၂၅

 

 

၃၇

နန်းယွန်း

၀၉-၆၄၅၀၀၂၆

 

 

၃၈

မုံရွာ ကားလေးကွင်း

၀၇၁-၂၈၀၇၉

 

 

၃၉

စစ်ကိုင်း မြို့မစျေး

၀၇၂-၂၁၅၇၆

 

 

၄၀

မြို့သစ်

၀၁-၃၃၃၂၁၀၂

 

 

၄၁

ခမ်းပတ်

၀၁-၃၃၃၇၇၂၅

 

 

၄၂

ကသာ ကောင်တာခွဲ

၀၇၅-၂၅၀၈၉

 

 

၄၃

အလုံ

၀၇၁-၃၀၄၆၃

 

 

၄၄

ကျောက်မြောင်း

၀၇၅-၂၂၉၉၉

 

 

၄၅

ပန်ဆောင်

၀၉-၆၄၅၀၀၂၉

 

 

၄၆

မုံရွာ ကောင်တာခွဲ(၂)

၀၇၁-၂၆၅၀၀

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ထားဝယ်

၀၅၉-၂၁၆၅၇

 

 

လောင်းလုံ

၀၅၉-၂၂၄၂၃

 

 

သရက်ချောင်း

၀၅၉-၃၅၁၁၂

 

 

ရေဖြူ

၀၅၉-၃၇၀၂၂

 

 

မြိတ်

၀၅၉-၄၁၄၅၆

 

 

ကျွန်းစု

၀၅၉-၄၂၄၄၂

 

 

ပုလော

၀၅၉-၃၀၃၀၉

 

 

တနင်္သာရီ

၀၁-၃၃၃၁၁၇၈/၀၉-၈၇၆၂၂၂၃

 

 

ကော့သောင်း

၀၅၉-၅၁၃၄၇

 

 

၁၀

ဘုတ်ပြင်း

၀၁-၅၈၁၂၄၀

 

 

၁၁

ပလောက်

၀၅၉-၃၁၁၀၁

 

 

၁၂

ကလိန်အောင်

၀၁-၃၃၃၁၂၅၂

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူး

၀၅၂-၂၂၀၂၅

 

 

သနပ်ပင်

၀၅၂-၄၆၁၀၀

 

 

ကဝ

၀၅၂-၈၀၁၀၀

 

 

ဝေါ

၀၅၂-၇၅၄၀၀

 

 

ညောင်လေးပင်

၀၅၂-၅၀၀၁၆

 

 

ကျောက်တံခါး

၀၅၄-၆၀၄၅၅

 

 

ဒိုက်ဦး

၀၅၂-၄၀၂၁၄

 

 

ရွှေကျင်

၀၅၂-၄၂၀၂၁

 

 

တောင်ငူ

၀၅၄-၂၃၁၃၇

 

 

၁၀

ရေတာရှည်

၀၅၄-၈၀၄၄၄

 

 

၁၁

ကျောက်ကြီး

၀၅၄-၄၉၁၀၀

 

 

၁၂

ဖြူး

၀၅၄-၄၀၀၃၃

 

 

၁၃

အုတ်တွင်း

၀၅၄-၄၆၁၀၀

 

 

၁၄

ထန်းတပင်

၀၅၄-၂၅၈၃၀

 

 

၁၅

ပဲခူး စျေးကြီး

၀၅၂-၂၃၅၈၂

 

 

၁၆

တောင်ငူ ကောင်တာခွဲ

၀၅၄-၂၃၃၀၇

 

 

၁၇

ဘုရားကြီး

၀၅၂-၆၅၄၀၀

 

 

၁၈

ကေတုမတီ

၀၅၄-၂၇၃၀၆

 

 

၁၉

ဆွာ

၀၅၄-၇၀၁၀၀

 

 

၂၀

ကညွတ်ကွင်း

၀၅၄-၅၀၅၀၀

 

 

၂၁

ပဲခူးတက္ကသိုလ်

၀၅၂-၃၀၀၂၅

 

 

၂၂

ပဲနွယ်ကုန်း

၀၅၄-၅၅၄၃၆

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (နောက်)

ပြည်

၀၅၃-၂၄၄၇၇

 

 

ပေါက်ခေါင်း

၀၅၃-၄၅၀၅၀

 

 

ပန်းတောင်း

၀၅၃-၄၀၂၅၅

 

 

ပေါင်းတည်

၀၅၃-၃၈၄၈၇

 

 

သဲကုန်း

၀၅၃-၆၂၂၂၀

 

 

ရွှေတောင်

၀၅၃-၅၅၆၆၀

 

 

သာယာဝတီ

၀၅၅-၃၀၅၀၇

 

 

လက်ပံတန်း

၀၅၃-၃၂၄၃၄

 

 

မင်းလှ

၀၅၃-၃၀၃၂၂

 

 

၁၀

အုတ်ဖို

၀၅၃-၈၀၄၂၂

 

 

၁၁

ဇီးကုန်း

၀၅၃-၃၄၁၀၂

 

 

၁၂

နတ္တလင်း

၀၅၃-၃၆၉၉၀

 

 

၁၃

မိုးညို

၀၅၃-၈၃၃၄၅

 

 

၁၄

ကြို့ပင်ကောက်

၀၅၃-၅၀၉၇၁

 

 

၁၅

ပြည်တက္ကသိုလ်

၀၅၃-၂၄၀၀၆

 

 

၁၆

ပြည် ဖက်စ်ကောင်တာခွဲ

၀၅၃-၂၅၀၁၂

 

 

၁၇

ဥသျှစ်ပင်

၀၅၃-၄၂၅၅၅

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေး

၀၆၃-၂၃၀၀၄/၀၆၃-၂၃၈၀၉

 

 

ရေနံချောင်း

၀၆၀-၂၁၅၀၈

 

 

ချောက်

၀၆၁-၂၀၀၆၁၁

 

 

တောင်တွင်းကြီး

၀၆၃-၅၀၅၀၉

 

 

မြို့သစ်

၀၆၃-၅၃၅၀၇

 

 

နတ်မောက်

၀၆၃-၆၉၅၀၇

 

 

မင်းဘူး

၀၆၅-၂၁၂၈၃

 

 

ပွင့်ဖြူ

၀၆၃-၆၀၄၁၃

 

 

ငဖဲ

၀၁-၃၃၃၈၈၂၉

 

 

၁၀

စလင်း

၀၆၃-၄၂၃၂၇

 

 

၁၁

စေတုတ္တရာ

၀၁-၃၃၃၇၅၁၉

 

 

၁၂

သရက်

၀၆၈-၂၁၂၀၈

 

 

၁၃

မင်းလှ

၀၆၅-၄၅၆၂၁

 

 

၁၄

မင်းတုန်း

၀၆၈-၄၀၀၀၄

 

 

၁၅

ကံမ

၀၆၈-၅၀၂၀၇

 

 

၁၆

အောင်လံ

၀၆၉-၂၀၀၅၀၈

 

 

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၀၆၉-၄၀၂၀၇

 

 

၁၈

ပခုက္ကူ

၀၆၂-၂၂၀၂၁

 

 

၁၉

ရေစကြို

၀၆၂-၃၀၃၀၇

 

 

၂၀

မြိုင်

၀၆၂-၄၀၀၃၄

 

 

၂၁

ပေါက်

၀၆၂-၄၅၃၅၇

 

 

၂၂

ဆိပ်ဖြူ

၀၆၁-၃၀၅၀၆

 

 

၂၃

ဂန့်ဂေါ

၀၆၂-၅၀၄၇၀

 

 

၂၄

ထီးလင်း

၀၁-၃၃၃၇၅၀၁

 

 

၂၅

ဆော

၀၁-၃၃၃၁၂၃၅

 

 

၂၆

ကမ္မ

၀၆၂-၆၀၃၄၅

 

 

၂၇

ဆင်ဖြူကျွန်း

၀၆၃-၄၀၄၄၂

 

 

၂၈

စကု

၀၆၅-၄၀၃၀၆

 

 

၂၉

မြစ်ခြေ

၀၆၂-၆၅၅၀၆

 

 

၃၀

ကျောက်ထု

၀၁-၃၃၃၁၂၁၅

 

 

၃၁

ချောက် ကောင်တာခွဲ

၀၆၁-၂၀၀၅၀၇

 

 

၃၂

မင်းဘူး ကောင်တာခွဲ

၀၆၅-၂၁၂၉၇

 

 

၃၃

ပခုက္ကူ ကောင်တာခွဲ

၀၆၂-၂၂၀၃၄

 

 

၃၄

ကျော

၀၁-၃၃၃၇၅၁၃

၁၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ချမ်းအေးသာဇံ (ရုံးကြီးမန်း)

၀၂-၆၁၈၄၃

 

 

မဟာအောင်မြေ(မန်းတက္ကသိုလ်)

၀၂-၇၃၃၀၇

 

 

ချမ်းမြသာစည်

၀၂-၆၁၇၂၂

 

 

ပြည်ကြီးတံခွန်

၀၂-၈၁၅၀၇

 

 

အမရပူရ

၀၂-၇၀၁၂၃

 

 

ပုသိမ်ကြီး

၀၂-၅၇၅၀၆

 

 

ပြင်ဦးလွင်

၀၈၅-၂၂၀၀၅

 

 

မတ္တရာ

၀၂-၇၉၀၀၅

 

 

စဉ့်ကူ

၀၈၆-၃၅၀၀၇

 

 

၁၀

မိုးကုတ်

၀၈၆-၂၀၀၂၁

 

 

၁၁

သပိတ်ကျင်း

၀၈၆-၃၀၁၅၁

 

 

၁၂

ကျောက်ဆည်

၀၆၆-၅၀၅၀၇

 

 

၁၃

စဉ့်ကိုင်

၀၆၆-၄၀၃၀၆

 

 

၁၄

မြစ်သား

၀၆၆-၆၀၀၀၂

 

 

၁၅

တံတားဦး

၀၆၆-၄၄၀၀၅

 

 

၁၆

မြင်းခြံ

၀၆၆-၂၁၅၀၇

 

 

၁၇

တောင်သာ

၀၆၆-၇၀၈၀၇

 

 

၁၈

နွားထိုးကြီး

၀၆၆-၈၀၂၀၆

 

 

၁၉

ကျောက်ပန်းတောင်း

၀၆၁-၅၀၇၂၁

 

 

၂၀

ငါန်းဇွန်

၀၆၆-၄၆၂၄၀

 

 

၂၁

ညောင်ဦး

၀၆၁-၆၁၂၀၇

 

 

၂၂

ရမည်းသင်း

၀၆၄-၄၀၄၀၇

 

 

၂၃

ပျော်ဘွယ်

၀၆၄-၄၉၅၀၇

 

 

၂၄

မိတ္ထီလာ

၀၆၄-၂၃၉၇၇

 

 

၂၅

မလှိုင်

၀၆၄-၆၀၀၅၆

 

 

၂၆

သာစည်

၀၆၄-၆၉၃၆၁

 

 

၂၇

ဝမ်းတွင်း

၀၆၄-၅၀၀၀၆

 

 

၂၈

ပုဂံ

၀၆၁-၆၅၅၀၆

 

 

၂၉

ပဒေသာ

၀၈၅-၂၉၀၀၇

 

 

၃၀

ဗဝတ (အထက်မြန်မာ)

၀၂-၅၀၀၁၀

 

 

၃၁

အနီးစခန်း

၀၈၅-၅၀၀၀၁

 

 

၃၂

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပသက)

၀၂-၅၈၀၅၀

၁၁

မွန်ပြည်နယ်

မော်လမြိုင်

၀၅၇-၂၄၉၈၈

 

 

ကျိုက်မရော

၀၅၇-၈၆၅၀၈

 

 

ချောင်းဆုံ

၀၅၇-၈၀၀၁၁

 

 

သံဖြူဇရပ်

၀၅၇-၇၉၃၈၀

 

 

မုဒုံ

၀၅၇-၇၀၉၅၅

 

 

ရေး

၀၅၇-၅၀၃၀၀

 

 

သထုံ

၀၅၇-၄၀၄၃၃

 

 

ပေါင်

၀၅၇-၄၇၀၀၅

 

 

ကျိုက်ထို

၀၅၇-၆၀၄၉၆

 

 

၁၀

ဘီးလင်း

၀၅၇-၆၄၀၁၁

 

 

၁၁

မြိုင်ရတနာစျေး

၀၅၇-၂၄၉၆၀

 

 

၁၂

ကျိုက္ခမီ

၀၅၇-၇၅၃၈၀

 

 

၁၃

သိမ်ဆိပ်

၀၅၇-၆၉၈၃၃

 

 

၁၄

မုတ္တမ ကောင်တာခွဲ

၀၅၇-၄၅၁၂၉

 

 

၁၅

သိမ်ဇရပ်

၀၅၇-၆၂၅၀၈

 

 

၁၆

လမိုင်း

၀၅၇-၅၄၀၁၄

 

 

၁၇

မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ်

၀၅၇-၂၁၉၆၂

၁၃

ရခိုင်ပြည်နယ်

စစ်တွေ

၀၄၃-၂၃၆၆၇

 

 

ပုဏ္ဏားကျွန်း

၀၁-၃၃၃၂၉၁၄

 

 

မြောက်ဦး

၀၄၃-၂၄၂၁၁

 

 

ကျောက်တော်

၀၄၃-၇၀၀၀၁

 

 

မင်းပြား

၀၄၃-၇၅၀၄၅

 

 

မြေပုံ

၀၁-၃၃၃၆၃၈၁

 

 

ပေါက်တော

၀၁-၃၃၃၂၉၄၆

 

 

ရသေ့တောင်

၀၁-၃၃၃၂၉၃၄

 

 

မောင်းတော

၀၄၃-၅၅၀၈၈

 

 

၁၀

ဘူးသီးတောင်

၀၁-၃၃၃၁၄၄၁

 

 

၁၁

ကျောက်ဖြူ

၀၄၃-၄၆၀၁၀

 

 

၁၂

မာန်အောင်

၀၄၃-၂၂၇၃၀

 

 

၁၃

ရမ်းဗြဲ

၀၁-၃၃၃၁၄၃၀/၀၉-၈၅၁၃၀၇၁

 

 

၁၄

အမ်း

၀၆၅-၂၁၄၈၃

 

 

၁၅

သံတွဲ

၀၄၃-၆၅၃၃၅

 

 

၁၆

တောင်ကုတ်

၀၄၃-၆၀၅၅၅

 

 

၁၇

ဂွ

၀၁-၃၃၃၁၀၆၄

 

 

၁၈

ရူပမြောက်

၀၄၃-၂၃၉၀၉

 

 

၁၉

ကျောင်းကြီးလမ်း

၀၄၃-၂၃၉၀၇

 

 

၂၀

တောင်ပြိုလက်ဝဲ

၀၁-၃၃၃၁၈၅၆

 

 

၂၁

ငပလီ

၀၄၃-၄၂၂၃၅

 

 

၂၂

ကျောက်ဖြူ ကောင်တာခွဲ

၀၄၃-၄၆၆၃၆

၁၄

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အင်းစိန်

၀၁-၆၄၂၀၇၈

 

 

မင်္ဂလာဒုံ

၀၁-၆၃၅၂၈၁

 

 

မှော်ဘီ

၀၁-၆၂၀၅၀၇

 

 

လှည်းကူး

၀၁-၆၂၈၀၂၃

 

 

တိုက်ကြီး

၀၅၅-၂၀၀၀၇

 

 

ထန်းတပင်

၀၁-၆၁၉၀၀၄

 

 

ရွှေပြည်သာ

၀၁-၆၁၁၀၀၁

 

 

လှိုင်သာယာ

၀၁-၆၄၅၀၃၉

 

 

သင်္ဃန်းကျွန်း

၀၁-၅၇၁၁၈၁

 

 

၁၀

ရန်ကင်း

၀၁-၅၇၃၀၀၉

 

 

၁၁

တောင်ဥက္ကလာ

၀၁-၅၇၁၉၁၉

 

 

၁၂

မြောက်ဥက္ကလာ

၀၁-၆၉၀၀၈၈

 

 

၁၃

သာကေတ

၀၁-၅၄၅၂၀၈

 

 

၁၄

ဒေါပုံ

၀၁-၅၅၉၈၃၈

 

 

၁၅

တာမွေ

၀၁-၅၄၉၄၀၉

 

 

၁၆

ပုဇွန်တောင်

၀၁-၂၉၀၃၇၄

 

 

၁၇

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်)

၀၁-၅၈၄၀၅၅

 

 

၁၈

ဒဂုံမြို့သစ်(ရှေ့)

၀၁-၅၈၅၁၃၆

 

 

၁၉

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်)

၀၁-၅၉၀၀၇၆

 

 

၂၀

သန်လျင်

၀၅၆-၂၁၉၀၈

 

 

၂၁

ကျောက်တန်း

၀၅၆-၂၅၉၀၈

 

 

၂၂

သုံးခွ

၀၅၆-၄၀၀၀၉

 

 

၂၃

ခရမ်း

၀၅၆-၃၀၀၀၁

 

 

၂၄

တွံတေး

၀၄၅-၅၀၁၀၆

 

 

၂၅

ကွမ်းခြံကုန်း

၀၁-၂၆၅၀၀၁

 

 

၂၆

ကော့မှူး

၀၁-၂၆၄၀၁၄

 

 

၂၇

ဒလ

၀၁-၂၆၉၀၀၁

 

 

၂၈

ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

၀၁-၂၆၈၀၀၄

 

 

၂၉

ကိုကိုးကျွန်း

၀၁-၃၃၃၁၆၅၆

 

 

၃၀

အလုံ

၀၁-၂၂၀၈၄၇

 

 

၃၁

လမ်းမတော်

၀၁-၂၂၄၃၈၁

 

 

၃၂

ကြည့်မြင်တိုင်

၀၁-၅၃၅၈၆၄

 

 

၃၃

စမ်းချောင်း

၀၁-၅၁၀၆၀၁

 

 

၃၄

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

၀၁-၅၂၆၆၈၃

 

 

၃၅

လှိုင်

၀၁-၅၃၅၁၂၉

 

 

၃၆

မရမ်းကုန်း

၀၁-၆၅၀၂၅၉

 

 

၃၇

ဗဟန်း

၀၁-၅၅၈၂၃၀

 

 

၃၈

ဒဂုံ

၀၁-၃၇၅၇၃၄

 

 

၃၉

ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်

၀၁-၆၅၆၈၇၇

 

 

၄၀

ဘုရင့်နောင်စျေး

၀၁-၆၈၀၉၁၂

 

 

၄၁

လှိုင်တက္ကသိုလ်

၀၁-၆၆၆၀၃၆

 

 

၄၂

ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

၀၅၆-၂၁၉၈၃

 

 

၄၃

ဖောင်ကြီး

၀၁-၆၂၆၀၇၃

 

 

၄၄

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)

၀၁-၅၉၃၇၂၄

 

 

၄၅

တံတား

၀၅၆-၄၀၄၄၄(လိုင္းခဲြ-၁၂၃၀)

၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်)

တောင်ကြီး

၀၈၁-၂၁၂၃၉၃၁/၀၈၁-၂၁၂၄၁၇၇

 

 

ညောင်ရွှေ

၀၈၁-၂၀၉၈၈၉

 

 

ဟိုပုန်း

၀၈၁-၄၆၄၆၀

 

 

ဆီဆိုင်

၀၈၁-၄၉၀၃၀

 

 

ကလော

၀၈၁-၅၀၁၀၄

 

 

ပင်းတယ

၀၈၁-၆၆၄၂၀

 

 

ရွာငံ

၀၁-၃၃၃၁၄၀၂

 

 

ရပ်စောက်

၀၈၁-၂၀၄၆၄၀

 

 

ပင်လောင်း

၀၈၁-၅၄၅၄၀

 

 

၁၀

ဖယ်ခုံ

၀၈၁-၅၆၀၁၁

 

 

၁၁ လွိုင်လင်

၀၈၁-၃၀၂၉၇

 

 

၁၂

လဲချား

၀၈၁-၃၂၆၀၀

 

 

၁၃

နမ့်စန်(တ)

၀၈၁-၈၀၂၇၀

 

 

၁၄

ကွန်ဟိန်း

၀၈၁-၈၄၀၄၄

 

 

၁၅

ကျေးသီး

၀၁-၃၃၃၁၃၀၂

 

 

၁၆

မိုင်းကိုင်

၀၁-၃၃၃၇၆၁၁

 

 

၁၇

မိုင်းရှူး

၀၁-၃၃၃၉၆၀၆

 

 

၁၈

လင်းခေး

၀၈၁-၈၇၂၀၀

 

 

၁၉

မိုးနဲ

၀၁-၃၃၃၇၆၀၂

 

 

၂၀

မိုင်းပန်

၀၁-၅၈၀၂၅၅

 

 

၂၁

မောက်မယ်

၀၁-၃၃၃၁၄၀၀

 

 

၂၂

အောင်ပန်း

၀၈၁-၆၀၁၄၈

 

 

၂၃

ဗထူး

၀၈၁-၂၀၄၂၉၀

 

 

၂၄

ပင်လုံ

၀၈၁-၃၀၅၄၆

 

 

၂၅

ရွှေညောင်

၀၈၁-၄၅၁၆၁

 

 

၂၆

ဟဲဟိုး

၀၈၁-၆၃၀၁၈

 

 

၂၇

ခိုလန်

၀၈၁-၈၂၀၁၀

၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်)

လားရှိုး

၀၈၂-၂၂၈၀၅

 

 

သိန်းနီ

၀၈၂-၆၃၀၄၀

 

 

မိုင်းရယ်

၀၉-၆၇၀၀၀၁၄

 

 

တန့်ယန်း

၀၁-၃၃၃၁၆၇၂

 

 

မူဆယ်

၀၈၂-၅၀၄၀၈

 

 

နမ့်ခမ်း

၀၈၂-၆၁၁၆၆

 

 

ကွတ်ခိုင်

၀၈၂-၆၂၅၀၈

 

 

ကျောက်မဲ

၀၈၂-၄၀၄၅၉

 

 

နောင်ချို

၀၈၂-၈၅၀၁၀

 

 

၁၀

သီပေါ

၀၈၂-၈၀၅၆၅

 

 

၁၁

နမ္မတူ

၀၈၂-၈၇၂၉၄

 

 

၁၂

နမ့်ဆန်(မ)

၀၁-၃၃၃၂၄၂၆(လိုင်းခွဲ-၃၃၃)

 

 

၁၃

မိုးမိတ်

၀၈၆-၄၅၀၀၂

 

 

၁၄

မဘိမ်း

၀၈၂-၄၈၁၀၃

 

 

၁၅

မန်တုံ

၀၉-၆၇၀၀၀၁၅

 

 

၁၆

ကွမ်းလုံ

၀၈၂-၇၀၅၀၉

 

 

၁၇

ဟိုပန်

၀၈၂-၇၄၅၀၉

 

 

၁၈

လောက်ကိုင်

၀၈၂-၇၂၅၀၉

 

 

၁၉

ကုန်းကြမ်း

၀၉-၆၇၀၀၀၁၆

 

 

၂၀

လားရှိုး ကောင်တာခွဲ(၁)

၀၈၂-၂၆၃၆၆

 

 

၂၁

မူဆယ် ကောင်တာခွဲ

၀၈၂-၅၂၉၆၀

 

 

၂၂

ကြူကုတ်

၀၈၂-၆၆၅၀၇

 

 

၂၃

တာမိုးညဲ

၀၈၂-၆၅၅၂၃

 

 

၂၄

လားရှိုး ကောင်တာခွဲ(၂)

၀၈၂-၂၈၁၀၀

၁၇

ရှမ်းပြည်နယ်(ရှေ့)

ကျိုင်းတုံ

၀၈၄-၂၁၅၃၃

 

 

မိုင်းခတ်

၀၈၄-၂၂၉၂၉

 

 

မိုင်းယန်း

၀၈၄-၂၁၇၂၄

 

 

မက်မန်း

၀၁-၃၃၃၂၇၉၀

 

 

မိုင်းဆတ်

၀၈၄-၆၀၂၅၆

 

 

မိုင်းပျင်း

၀၈၄-၇၀၀၇၇

 

 

မိုင်းတုံ

၀၁-၅၈၁၅၂၄

 

 

တာချီလိတ်

၀၈၄-၅၁၀၀၁

 

 

မိုင်းဖြတ်

၀၈၄-၆၃၀၈၈

 

 

၁၀

မိုင်းယောင်း

၀၈၄-၆၅၀၈၈

 

 

၁၁

တာလေ

၀၈၄-၅၁၈၈၂

 

 

၁၂

တုံတာ

၀၁-၃၃၃၂၇၈၁

 

 

၁၃

ပုံပါကျင်

၀၁-၃၃၃၂၁၄၉

 

 

၁၄

မိုင်းခုတ်

၀၁-၃၃၃၂၈၁၄

 

 

၁၅

မိုင်းယု

၀၁-၃၃၃၂၈၀၉

 

 

၁၆

မုံးထ

၀၁-၃၃၃၃၂၂၅

 

 

၁၇

မိုင်းလား

၀၁-၃၃၃၃၃၉၅

 

 

၁၈

ကျိုင်းလပ်

၀၁-၃၃၃၃၁၁၀

၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပုသိမ်

၀၄၂-၂၄၀၉၄

 

 

ကန်ကြီးထောင့်

၀၄၂-၄၅၂၀၃

 

 

သာပေါင်း

၀၄၂-၄၃၁၂၃

 

 

ငပုတော

၀၄၂-၄၄၃၇၅

 

 

ကျုံပျော်

၀၄၆-၅၆၅၁၈

 

 

ရေကြည်

၀၄၆-၅၂၄၈၁

 

 

ကျောင်းကုန်း

၀၄၆-၄၀၀၀၆

 

 

ဟင်္သာတ

၀၄၄-၂၁၅၇၆

 

 

ဇလွန်

၀၄၄-၃၅၆၀၇

 

 

၁၀

လေးမျက်နှာ

၀၄၄-၄၈၀၂၂

 

 

၁၁

မြန်အောင်

၀၄၄-၅၀၀၀၄

 

 

၁၂

ကြံခင်း

၀၄၄-၄၀၀၈၉

 

 

၁၃

အင်္ဂပူ

၀၄၄-၃၀၃၆၄

 

 

၁၄

မြောင်းမြ

၀၄၂-၇၀၃၀၄

 

 

၁၅

အိမ်မဲ

၀၄၆-၈၅၇၂၆

 

 

၁၆

ဝါးခယ်မ

၀၄၂-၆၀၆၃၇

 

 

၁၇

လပွတ္တာ

၀၄၂-၈၀၀၅၆

 

 

၁၈

မော်လမြိုင်ကျွန်း

၀၄၂-၅၀၀၄၇

 

 

၁၉

မအူပင်

၀၄၅-၃၀၁၂၆

 

 

၂၀

ပန်းတနော်

၀၄၆-၃၀၂၀၈

 

 

၂၁

ညောင်တုန်း

၀၄၆-၂၀၀၃၈

 

 

၂၂

ဓနုဖြူ

၀၄၆-၂၅၀၂၆

 

 

၂၃

ဖျာပုံ

၀၄၅-၄၀၀၀၈

 

 

၂၄

ဘိုကလေး

၀၄၅-၄၅၀၂၃

 

 

၂၅

ကျိုက်လတ်

၀၄၅-၄၈၄၆၈

 

 

၂၆

ဒေးဒရဲ

၀၄၅-၅၆၅၂၉

 

 

၂၇

ပုသိမ် ကောင်တာခွဲ(၁)

၀၄၂-၂၂၅၀၀

 

 

၂၈

ပုသိမ် ကောင်တာခွဲ(၂)

၀၄၂-၂၃၇၈၄

 

 

၂၉

ဟင်္သာတ ကောင်တာခွဲ

၀၄၄-၂၁၉၆၈

 

 

၃၀

ချောင်းသာ

၀၄၂-၄၂၃၇၉

 

 

၃၁

ငါးသိုင်းချောင်း

၀၄၆-၆၀၅၉၉

 

 

၃၂

အသုတ်

၀၄၆-၅၀၀၄၉

 

 

၃၃

ဘုန်းကြီးသောင်

၀၁-၃၃၃၆၄၆၁

 

 

၃၄

စက်ဆန်း

၀၁-၃၃၃၆၄၆၄

 

 

၃၅

ကျုံမငေး

၀၄၂-၆၅၄၃၈

 

 

၃၆

ငွေဆောင်

၀၄၂-၄၀၃၉၂

 

 

၃၇

ဟိုင်းကြီး

၀၁-၃၃၃၅၃၂၇

 

 

၃၈

အမာ

၀၁-၃၃၃၅၁၀၅

 

 

၃၉

မဲဇလီကုန်း

၀၄၄-၆၀၀၄၄

၁၉

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး စီတီအို

၀၂-၃၆၉၆၅/၃၆၉၆၇/၃၅၈၂၇/၃၉၅၄၅

၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန် စီတီအို

၀၁-၃၉၁၂၁၀/၂၅၄၄၅၃/၂၄၉၁၄၆/ ၃၉၁၃၆၄ /၃၉၁၂၄၂