Skip to main content

Breaking News
  • နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
  • နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်
  • နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်
  • မြစ်ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်
  • နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်
  • နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tenders

Posted Under: ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)များခေါ်ယူခြင်းး

Daily Weather Report

Services