ဦးစီးဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံး

ဝန်ဆောင်မှုများ- ( 103 )ခု

လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်း

  •   Online
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

Data Center Service များ

  •   Offline
  • သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းများ