ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းစဉ်များ

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်

 

နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် မြို့ပြလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရမည်။

 

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြို့ပြလေကြောင်းကဏ္ဍတွင် -

 

  • ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရေး (Safe)
  • လုံခြုံမှုရှိရေး (Secure)
  • စွမ်းအားပြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး (Efficient)
  • စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေး (Sustainable Development)
  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (Environmental Balanced Approach)

 

၁။ မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်အက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် မူဝါဒ/ညွှန်ကြားချက်အား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

၂။  လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးနှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရေးတို့ကို ဦးစား ပေးဆောင်ရွက်၍ လိုအပ်သော မူဝါဒ/ညွှန်ကြားချက်များ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

၃။  အမျိုးသားမြို့ပြလေကြောင်းလုံခြုံရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအရ အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင် ရေး။

 

၄။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ပြည်တွင်းလေဆိပ်များတွင် လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့် လေဆိပ်အဆောက်အဦတို့အား အဆင့်မြှင့်တင်မွမ်းမံခြင်း/ တည်ဆောက် ခြင်း။

 

၅။ လူသားရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် လေကြောင်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ်ပို့ချ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။