ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

၀၂/မမ/(CE) ၀၃/မမ/(CE)

၀၂/မမ/(CE) ၀၃/မမ/(CE)

Published: Sep 26

Last Date :
Tue, 2018-10-30 14:30
Description :

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား