ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ .mm Domain Name System အား Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Server ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: 15 May, 2024Last Date :
Description :

 

၁။      ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၄ - ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် .mm Domain Name System အား Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထိုလုပ်ငန်း၏ Server ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။           တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို download ရယူနိုင်ပါသည်။

၃။            အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇- ၃၄၀၇၀၅၁ ၊ ၀၆၇- ၃၄၀၇၆၂၆  သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

Download Details :
Download Detail
Department Under :