ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Invitation for Request for Proposal (RfP)

Invitation for Request for Proposal (RfP)

Published: Nov 30 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

Ministry of Transport and Communications (MOTC) now invites eligible consulting firm to submit the Financial and Technical proposals for " Provision of Consulting services to verify the Network Performance of the Mobile Operators' Networks as part of the Telecom Sector Reform Project supported by the World Bank's Loan . The deadline for submission of RfP is December 28, 2018 by 2:00 PM Myanmar Standard Time.

Attn ; Mr. Than Htun Aung, Project Director, Telecom Sector Reform Project

Building Number 2,

Ministry of Transport and Communications, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tel :+95 67 3407435, Fax: +9567 3407539

E-mail : thanhtunaung@ptdmyanmar.com , tsrproject2014@gmail.com

Attn: U Soe Naing, Director, PTD
Ph: +95 9 448000085
If you have any questions about this, do not hesitate to contact us by 3:00 PM, 21.12.2018.

The detailed information and requirements can be seen in the Terms of Reference (ToR) and it can be downloaded at below link.