Skip to main content

၂.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိနံပါတ်များ

မော်တော်ကား---------- 4R-2576

တက္ကစီယာဉ်------------- HH-4085

စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ်---- 8M-8859

ထရော်လာဂျီ------------ 9V-62916

မော်တော်ဆိုင်ကယ်---- 77W-75258

သုံးဘီးတပ်ယာဉ်------- 17U-9993

နောက်တွဲ---------------- 2TLR-3628

နိဗ္ဗာန်ယာဉ်-------------- HSE-6050