ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မော်တော်ယာဉ်အရှိစာရင်း