Skip to main content

၁၆.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိနံပါတ်များ

၁၆.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိနံပါတ်များ

မော်တော်ကား---------- 4R-4483

တက္ကစီယာဉ်------------- HH-4088

စက်မှုဇုန်ထုတ်ယာဉ်---- 8M-8859

ထရော်လာဂျီ------------ 9V-62916

မော်တော်ဆိုင်ကယ်---- 78W-06608

သုံးဘီးတပ်ယာဉ်------- 18U-1742

နောက်တွဲ---------------- 2TLR-3756

နိဗ္ဗာန်ယာဉ်-------------- HSE-6050