ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အမျိုးအစားလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လောင်စာဆီအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁.၂၀၁၉)