ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၊ ထရော်လာဂျီယာဉ်များ၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဂဏန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးမည့်ကိစ္စ

မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၊ ထရော်လာဂျီယာဉ်များ၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဂဏန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးမည့်ကိစ္စ

Published: Jan 09 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၊ ထရော်လာဂျီယာဉ်များ၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဂဏန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးမည့်ကိစ္စ