ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရှိစာရင်း (၃၀.၉.၂၀၁၈)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရှိစာရင်း (၃၀.၉.၂၀၁၈)

Published: Oct 12 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရှိစာရင်း (၃၀.၉.၂၀၁၈)