Skip to main content

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ အထိ (နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေ)