ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)အင်းစိန် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပုံစံအသစ်များ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရာတွင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်သူ များအတွက် သီးသန့်နေရာခွဲခြားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ