ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

 

စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၁။

တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်း 

၂။

ပြည်တွင်း / ပြည်ပ မှတ်ပုံတင်စာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၃။

ပြည်တွင်း / ပြည်ပ မှတ်ပုံတင်ချောထုပ် လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၄။

ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ရိုးရိုးစာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း 

၅။

ပြည်တွင်း ရိုးရိုးငွေပို့လွှာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း     

၆။

ပြည်တွင်း အမြန်ငွေပို့လွှာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၇။

ပြည်တွင်း အမြန်ချောပို့ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၈။

စာတိုက်သေတ္တာငှားရမ်းခြင်း

၉။

ပြည်တွင်း တန်ဖိုးပေးရွေးချောပစ္စည်းလုပ်ငန်း

၁၀။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမြန်စာပို့လုပ်ငန်း

၁၁။

Myanmar – DHL ဖက်စပ်လုပ်ငန်း