ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

 

ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်/ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

Fax,E-mail,Website

ဦးဇော်မင်းဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

က.ည.န

၀၆၇-၄၀၅၀၂၈

ဦးတင်မောင်ဆွေ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၆၇-၄၀၅၃၆၁

ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)

၀၆၇-၄၀၅၃၆၀

ဦးမိုးမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကမ)

၀၆၇-၄၀၅၁၄၂

ဦးလျန်ကျင့်မာန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကဒ)

၀၆၇-၄၀၅၁၄၁

၀၆၇-၄၀၅၁၈၁

ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကွန်ပျူတာ)

၀၆၇-၄၀၅၃၅၉

ဒေါ်မို့မို့ခိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာရေး)

၀၆၇-၄၀၅၁၄၆

ဦးသင့်မြတ်သူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကလ)

၀၆၇-၄၀၅၃၅၆

ဦးသိန်းဟန်ဦး၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်

၀၆၇-၄၀၅၄၁၅

၁၀

-

www.myanmarrtad.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ရုံးလုပ်ငန်းများကို လာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရုံးများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် နေရာဒေသများသို့လည်း နယ်လှည့်လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ရုံးများမှ သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။


နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်(၂၉)၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်။

စီမံရေးရာဌာန                     -     ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၅၀၉၈

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန           -     ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၅၀၃၈၊ ဖက်(စ်) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၃

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန     -     ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၅၄၁၆၊ ဖက်(စ်) - ၀၆၇-၄၀၅၁၄၄ ၊ ၀၆၇ - ၄၀၅၁၄၄

ကွန်ပျူတာဌာန                   -     ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၅၀၉၉

ဘဏ္ဍာရေး ဌာန                  -     ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ - ၄၀၅၁၈၆

ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာန        -    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ - ၄၀၅၁၈၃

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဌာန          -    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ - ၄၀၅၁၀၅ ၊ ၀၆၇ - ၄၀၅၁၈၅ ၊   ၀၆၇ - ၄၀၅၃၅၆         

                                           

Website – www.myanmarrtad.com

 

Facebook- Shwemyinthar29@gmail.com


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

သံသုမာလမ်း၊ မြင်သာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို.နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်းနံပါတ်         -       ၀၁-၅၇၃၁၀၁

ဖက်(စ်)            -       ၀၁-၅၇၃၁၀၁