ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Sep 22

Last Date :
Thu, 2017-09-28 15:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၂)တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Sep 04

Last Date :
Tue, 2017-10-03 11:45
Description :

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဝယ်ယူလိုသောပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

Expression of Interest (EOI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Aug 29

Last Date :
Fri, 2017-10-13 12:00
Description :

ဟဲဟိုးလေဆိပ်၊ ကော့သောင်လေဆိပ်နှင့် မော်လမြိုင်လေဆိပ်တို့အား PPP  စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Expression of Interest (EOI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Aug 17

Last Date :
Fri, 2017-09-15 12:00
Description :

ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဧရိယာ အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ် အလျား (၈၂၀၀) ပေ အား အုတ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Aug 03

Last Date :
Thu, 2017-09-14 22:30
Description :

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသ(၁၂)၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရေလွှမ်းမိုးမှု ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်း သုံး ပစ္စည်းများ (မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်) ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Aug 03

Last Date :
Tue, 2017-09-05 22:30
Description :

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသ(၁၂)၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ၇၀ ပေx ၃၄ ပေ၊ RC (၂)ထပ် ပင်မရုံး အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် M.S Plate (6 mm x 5' x 20')များ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Aug 02

Last Date :
Fri, 2017-09-01 14:00
Description :

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် M.S Plate (6 mm x 5' x 20') များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

Pages