ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Apr 27

Last Date :
Thu, 2018-05-10 10:00
Description :

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မေလနှင့် ဇွန်လများတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဌာနနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကို EOI ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Apr 20

Last Date :
Wed, 2018-08-22 16:15
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲများအလိုက် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဌာနနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

Published: Apr 19

Last Date :
Thu, 2018-04-19 16:15
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား မှ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဏာရေးနှစ်အတွင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူမည့်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project

Published: Apr 10

Last Date :
Mon, 2018-04-30 16:30
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST  MYANMAR:  Telecommunications Sector Reform Project Credit Number: MM-5353 C 1.1.18: Legal Advisory for Elaboration of Cyber Legal and Policy Framework

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Mar 26

Last Date :
Mon, 2018-03-26 15:15
Description :

တင်ဒါအမှတ်စဉ် ( ITCSD - ၁/၂၀၁၈)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

                                                      
 

 

 

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Mar 22

Last Date :
Thu, 2018-04-05 10:00
Description :

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Mar 20

Last Date :
Mon, 2018-04-23 14:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

Pages