ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Published: Oct 01

Last Date :
Wed, 2018-11-07 10:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

၀၂/မမ/(CE) ၀၃/မမ/(CE)

Published: Sep 26

Last Date :
Tue, 2018-10-30 14:30
Description :

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

၀၁/မမ/(CE) (CME)

Published: Sep 26

Last Date :
Tue, 2018-10-02 14:30
Description :

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Sep 26

Last Date :
Fri, 2018-09-28 16:30
Description :

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း


ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

REoI for Independent Consulting Services for e-Government Advisor to Ministry (C 1.1.10)

Published: Sep 11

Last Date :
Mon, 2018-10-01 16:30
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REoI)
MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 1.1.10: Independent Consulting Services for e-Government Advisor to Ministry

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Invitation for Independent Consulting Services for Software and Portal Maintenance, Hardware and Network Administration (local)

Published: Aug 01

Last Date :
Mon, 2018-09-03 16:30
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
MYANMAR:  Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 3.3.5: Independent Consulting Services for Software and Portal Maintenance, Hardware and Network Administration

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Invitation for Independent Consulting Services for Content Development and Translation (Local)

Published: Aug 01

Last Date :
Mon, 2018-09-03 16:45
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 3.3.4: Independent Consulting Services for Content Development and Translation (local)

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Pages