ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Oct 31

Last Date :
Wed, 2018-10-31 08:00
Description :

 

ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Oct 31

Last Date :
Wed, 2018-10-31 08:00
Description :

 

မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Open Tender No.13 to 22

Published: Oct 30

Last Date :
Tue, 2018-11-27 14:30
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

 
Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ပဲခူး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Oct 26

Last Date :
Wed, 2018-11-28 16:30
Description :

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ပဲခူး)ပိုင်၊ ဥဿာမြို့သစ်အမှတ် ( ၈ ) ရပ်ကွက်၊မြေတိုင်းရပ်ကွက် ( ၂၃ ) အတွင်း ယာဉ်စစ်ဆေးရေး အဆောက်အဦသို့ (  ၁၀'-၀''  x  ၂၀'- ၀''  ) အဝင်လမ်းတံတား နှင့် ဝင်းအတွင်းပတ်လည် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ( ၉၃'- ၀''   x  ၂၀'- ၀''  x  ၀'- ၈''  ထု )၊ ( ၁၆၆'- ၀''  x  ၂၁၀'- ၀'' x   ၀' - ၈'' ထု )၊ ခြံစည်းရိုးသံပန်းထိုးတံခါးနှင့် ၁၀' ( ၂ ) ခန်း အုတ်နံရံစီခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်‌ခေါ်အပ်ပါသည်။

Download Details :
Department Under :
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Oct 22

Last Date :
Mon, 2018-10-22 12:15
Description :

(၁)   ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(မန္တလေး)ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအဆောက်အဦ (အလျား ၁၂၀’×အနံ ၅၀’× အမြင့် ၁၆’)(သံထည်) အဆောက်အဦ(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း(၁:၂:၄) ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၂)   ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(ပြည်)၏ ရှေ့တန်းစခန်း(ပန်းတောင်း)ရှိ ယာဉ်အမောင်းသင် လေ့ကျင့်ကွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၃)   ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(ဟင်္သာတ)၏ရှေ့တန်းစခန်း(အထောင်)ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အဆောက် အဦ (အလျား ၄၅’×အနံ ၅၀’× အမြင့် ၁၆’)(သံထည်) အဆောက်အဦ (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အဝင်/ အထွက် လမ်းကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

Download Details :
Department Under :
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Published: Oct 19

Last Date :
Tue, 2018-10-30 16:00
Description :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားခဲ့ရာ တင်ဒါဖွင့်မည့် (၇.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့သည် ဒီပါဝလီနေ့ ဖြစ်သဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသဖြင့် အဆိုပါနေ့ရက်အစား တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကို (၆.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။
Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

Open Tender No.09 to 12

Published: Oct 15

Last Date :
Thu, 2018-11-15 14:30
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန
 မြန်မာ့မီးရထား
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

Open Tender No.09 to 12

Published: Oct 15

Last Date :
Thu, 2018-11-15 14:30
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန
 မြန်မာ့မီးရထား
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် စက်ကိရိယာ၊ ရုံးအသုံးအဆောင်နှင့် လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းဝင်ပုံနှိပ်ပုံစံများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Oct 12

Last Date :
Tue, 2018-11-13 14:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။         ၂၀၁၈-၂၀၁၉   ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် အောက်ပါပစ္စည်းများအားမြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

             (က) စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ                                   (၂၀)  မျိုး

             ( ခ ) ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ                           (၁၄)  မျိုး

             ( ဂ ) လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းဝင်ပုံနှိပ်ပုံစံများ               (၁၂)  မျိုး

၂။         တင်ဒါခေါ်ယူသည့် အကြောင်းအရာနှင့် စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ၊ တင်ဒါတင်သွင်းသူ၏အရည်အချင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများအတွက် ကျသင့်သည့် ဈေးနှုန်း၊ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်  နည်းလမ်းများကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၉)၊ နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း  ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် -  ၁၅.၁၀.၂၀၁၈ရက်မှ  ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ထိ(ရုံးချိန်အတွင်း)

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက်   -  ၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ရက်မှ  ၁၃.၁၁.၂၀၁၈ထိ နေ့လည်(၁၄:၀၀)နာရီထိ(ရုံးချိန်အတွင်း)

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်        -   ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ရက်(တနင်္လာနေ့)နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ     -    ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၊နေပြည်တော်

   တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

(ဖုန်း) ၀၆၇-၄၀၅၃၆၂၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၈၅၊ ၀၆၇-၄၀၅၀၉၉

Download Details :
Department Under :
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Pages