ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Published: Mar 18

Last Date :
Thu, 2014-04-10 16:30
Description :

မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ၏ ပြည်တွင်းဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး စနစ် တွင် လက်ရှိ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေသော IPStar System ၌ အသုံးပြုရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

IP Transit Services 2014-I အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ

Published: Mar 18

Last Date :
Fri, 2014-03-28 16:30
Description :

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ Internet Backbone တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော IP Transit Services အား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Feb 24

Last Date :
Fri, 2014-02-28 16:30
Description :

မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မှ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေသော ပြည်တွင်း ဂြိုဟ်တု စနစ် Ku-Band MPT Satellite Terminal အတွက် လိုအပ်သော Ka⇔Ku Bandwidth 56 Mbps ကို လက်ရှိ ၀န်ဆောင်မှု အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

Mobile Five Million Lines Expansion Project လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်

Published: Jan 30

Last Date :
Tue, 2014-02-11 16:30
Description :

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ Mobile Five Million Lines Expansion Project လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ....

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

Two Way Digital Trunking Radio System စနစ် ဆောင်ရွက်ရန်

Published: Jan 29

Last Date :
Mon, 2014-02-10 16:00
Description :

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ Two Way Digital Trunking Radio System စနစ် ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ။

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

Wi-Fi Area Network တည်ဆောက်ရန်

Published: Jan 28

Last Date :
Fri, 2014-02-07 13:00
Description :

နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာတွင် Wi-Fi Area Network တည်ဆောက်ရန် အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး စခန်း အတွက် အိပ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူ

Published: Jan 15

Last Date :
Fri, 2014-01-31 16:30
Description :

မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေး စခန်းမှ မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းများ အပ်နှံခြင်းအတွက် ဈေးပြိုင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းမည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ် ထားပါသည်။

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

Pages