ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ Tender 2014-B-OVS အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Oct 28

Last Date :
Mon, 2014-11-10 16:30
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး စခန်းမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း ၊ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း တို့အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် စျေးပြိုင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းမည့် လုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

Pages