ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှု ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှု ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: May 20

Last Date :
Fri, 2019-05-31 16:30
Description :

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘဏ္ဍာနှစ်(အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ) ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါ၍ စိတ်ဝင်စားသူ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန