ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

e-Government လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

e-Government လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

Published: Jul 04 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

https://www.youtube.com/watch?v=odXLbZhWx_Y