ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ် ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရည်ရွယ်ချက်

  • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းအခန်းကဏ္ဍ မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သင်္ဘော၀န်ထမ်းကောင်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • ကမ္ဘာအဆင့်ရှိ ရေကြောင်းပညာလေ့ကျင်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်လာစေရေး။

လုပ်ငန်းတာ၀န်

  • ရေယာဉ်အမှုထမ်းများအားလုံး အနာဂတ်တွင် ထက်မြက်သော ခေါင်းဆောင်များ၊ ကျွမ်းကျင်‌သော အမှုထမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
  • လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်မြင့်မားရေးနှင့် နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် လိုအပ်သော လေ့ကျင့်မှုများ ပေးရန်။
  • ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ရန်။

အဓိကလုပ်ငန်းတာ၀န်

  • ပင်လယ်ရေကြောင်းအမှုထမ်းများအား နိုင်ငံပိုင်နှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီပိုင် ရေယာဉ်များတွင် အမှုထမ်းနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်လာစေရေး လေ့ကျင့်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

အနာဂတ် အစီအမံ

ပို့ဆောင်‌ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့အကြံပြုချက်တို့ဖြင့် ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်တိုးချဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ရေကြောင်းပညာပေး လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

Maritime Organization (IMO) မှ Maritime Education and Training (ME) နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနေသော ကျောင်းမှန်သမျှသည် QA System ထူထောင်ရမည်ဟု (STCW) တွင် ပြဌာန်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ် ရေကြောင်းကောလိပ်သည် IMO ပြဌာန်းချက်များဖြင့် သင်ကြားပေးနေသော ကျောင်းဖြစ် သည်နှင့်အညီ (၆-၇-၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင် IMO 9001-2000 certificate ကို Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) Limited မှ အသိအမှတ်ပြုရရှိခဲ့ပါသည်။ International Standard Organization (ISO) version အသစ်ဖြစ်သော ISO-9001-2008 ကို (၁၇-၆-၂၀၁၀) နေ့တွင် ပြောင်းလဲလက်ခံရရှိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ထပ်မံပြောင်းလဲမည့် ISO-9001-2015 အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။


ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်သည် ကုန်သွယ်ရေကြောင်းပညာဖြင့် တာ၀န်ထမ်းဆောင် အသက်မွေးမှုအထောက်အကူပြု ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း၊ အခြေခံသင်္ဘောသားများမှ ရေယာဉ်မှူးများ၊ ပထမတန်း အင်ဂျင်နီယာများ၊ နိုင်ငံ၀န်ထမ်း ကောင်းများအထိ ပြုစုပျိုးထောင် မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ အလျင်အမြန် တိုးတက်ပြောင်းလဲ လျက်ရှိသည့် ရေကြောင်းနည်းပညာအခြေအနေနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာ ကောလိပ်ရှိ သင်တန်းများ၏ သင်ရိုးဇယားများကို ခောတ်နှင့်လျော်ညီအောင် S.T.C.W’ 2010 (Manila Amendment) နှင့်အညီ ဆန်းစစ်လေ့လာ ရေးဆွဲပြီး သင်တန်းများတွင်ထည့်သွင်း သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။


မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်တွင် ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများ

၁။ အရာရှိလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၁) ကုန်သွယ်ရေကြောင်း အရာရှိလောင်း ဒီပလိုမာသင်တန်း

(၂) ကုန်သွယ်ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာအရာရှိလောင်း ဒီပလိုမာသင်တန်း


၂။ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ

(၁) ရေယာဉ်မှူး (အပြည်ပြည်သွား) သင်တန်း (သင်တန်းသားရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။)

(၂) ပထမအရာရှိ (အပြည်ပြည်သွား) သင်တန်း (သင်တန်းသားရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။)

(၃) ကုန်းပတ်အရာရှိသင်တန်း(တတိယအဆင့်) (သင်တန်းသားရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။)

(၄) အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး အရာရှိသင်တန်း

(၅) ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိသင်တန်း

(၆) တတိယ အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိသင်တန်း

(၇) တတိယ အင်ဂျင်နီယာ (အဆင့်မြှင့်တင်မှု) သင်တန်း


၃။ ရေယာဉ်အမျိုးအစားများအလိုက် တာ၀န်ထမ်းဆောင်မည့်သူများအတွက် သင်တန်းများ

(၁) အခြေခံ ဆီနှင့် ဓာတုပစ္စည်းတင် သင်္ဘောသင်တန်း
(၂) အဆင့်မြင့် ဆီတင်သင်္ဘော နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
(၃) အဆင့်မြင့်ဓာတုပစ္စည်းတင်သင်္ဘော နည်းပညာရပ် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း


၄။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး / အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သင်တန်းများ

(၁) အခြေခံ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သင်တန်း
(၂) အသက်ကယ်ရေယာဉ်များ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလှေများ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်း
(၃) အဆင့်မြင့် မီးသတ်သင်တန်း
(၄) ရှေးဦးသူနာပြု သင်တန်း
(၅) အဆင့်မြင့် ဆေးသင်တန်း (ဆေးကုသမှု)


၅။ အခြားသင်တန်းများ

(၁) ရေကြောင်းနည်းပြ သင်တန်း
(၂) အလုပ်ရုံကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း
(၃) ရေယာဉ်ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည် စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း
(၄) ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ နှင့် ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း


၏ Website သို့ သွားရောက်ရန် Link