ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏မူဝါဒ

 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ခေတ်စနစ် နှင့်အညီ ပြုပြင် ​ပြောင်းလဲ၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များကို ရယူကာ JV, BOT, PPP စနစ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ပြီး အနာဂါတ်ကာလတွင် Privatization အသွင်သို့ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်

 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မူဘောင်အတွင်းမှ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု (Public Transport) ကဏ္ဍ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ရေယာဉ်များ ပြေးဆွဲ သွားလာနိုင်သော ရေလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ လုံခြုံချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အခြားသော ပို့ဆောင်ရေး ကွန်ရက်စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • အနာဂတ်ကာလတွင် မြစ်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင် ကမ်းရိုးတန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေ:လုပ်ငန်းများကိုပါ တိုးချဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် မြစ်တွင်းဆိပ်ကမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆိပ်ကမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ဌာနပုံသေပိုင်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကို ဖန်တီး၍ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် နည်းပညာများအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ခရီးသည်၊ ကုန်စည်၊ ရေယာဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ရေယာဉ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် ဌာနပိုင် သင်္ဘောကျင်းများအား အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အရည်အသွေးများ မြင့်မားစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်သွားရန်၊
 • အနာဂတ်ကာလတွင် Privatization အသွင်သို့ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်း၍ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သော ဌာနအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန်။ 

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်ဆောင်ပုဒ်

 • လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး   (Safety)
 • ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးရေး     (Service)
 • အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်ရေး        (Image)

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နိုင်ငံတော်အတွင်း ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဤဥပဒေအရ အခြားဆက်စပ်သည့် ရေယာဉ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေယာဉ်၊ ရေယာဉ် ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်စည်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံမှုရှိရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော မြစ်ကြောင်းများနှင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် ရေယာဉ်များဖြင့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သင်္ဘောကျင်းများနှင့် ရေယာဉ်တည်ဆောက် ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စက်သုံးဆီများ ဝယ်ယူ ဖြည့်တင်းခြင်း၊
 • အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင် ရေယာဉ်များကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေယာဉ်အသစ် တည်ဆောက် ရောင်းချခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အစိုးရအဖွဲ့က ဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ပေးအပ်သော ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာငွေများကို လေလွင့်၊ ဆုံးရှုံး၊ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးမှု မရှိစေရန်  ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 • ဝင်ငွေနှင့် အကျိုးအမြတ် တိုးပွားစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရရန်ရှိသည့် ငွေကြေးများကို တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့် အညီ အရကောက်ခံ၍ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းခြင်း၊
 • ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။