ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့မီးရထား / ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာ့မီးရထား

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များ

 

 

တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့်နေရာ

တပ်ဆင်ထားသည့် မြို့များ

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

မှတ်ချက်

တာဝန်မှူး(မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ်)

နေပြည်တော်ဘူတာ

နေပြည်တော်

၀၆၇ - ၇၇၀၆၆

၀၆၇ - ၇၇၁၃၆

 

တိုင်းအမှတ်(၁)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

မြစ်ကြီးနား

၀၇၄-၂၂၄၃၉

 

တိုင်းအမှတ်(၂)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ရွာထောင်

၀၇၂-၂၁၅၄၉

 

တိုင်းအမှတ်(၃)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

မန္တလေး

၀၂ - ၃၃၇၀၉

 

တိုင်းအမှတ်(၄)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

အောင်ပန်း

၀၈၁ - ၆၀၉၁၄

 

တိုင်းအမှတ်(၅)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

တောင်ငူ

၀၅၄ - ၂၃၀၀၇

 

တိုင်းအမှတ်(၆)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ရန်ကုန်

၀၁ - ၂၉၉၇၇၂

 

တိုင်းအမှတ်(၇)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ရန်ကုန်

၀၁ - ၃၈၄၅၃၉

 

တိုင်းအမှတ်(၈)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

မော်လမြိုင်

၀၅၇ - ၂၄၈၂၁

 

၁၀

တိုင်းအမှတ်(၉)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ဟင်္သာတ

၀၄၄ - ၂၁၀၃၉

 

၁၁

တိုင်းအမှတ်(၁၀)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ပခုက္ကူ

၀၆၂ - ၂၂၅၀၇

 

၁၂

တိုင်းအမှတ်(၁၁)၊ တိုင်းတာဝန်ခံ

ပုဂံ

၀၆၁ - ၆၁၀၃၃

 

၁၃

မြစ်ကြီးနားဘူတာ

မြစ်ကြီးနား

၀၇၄ - ၂၂၆၀၈

 

၁၄

မိုးညှင်းဘူတာ

မိုးညှင်း

၀၇၄ - ၆၀၀၀၇

 

၁၅

ရွာထောင်ဘူတာ

ရွာထောင်

၀၇၂ - ၂၁၀၄၃

 

၁၆

ကောလင်းဘူတာ

ကောလင်း

၀၇၅ - ၄၂၀၁၁

 

၁၇

မုံရွာဘူတာ

မုံရွာ

၀၇၁ - ၂၁၅၀၈

 

၁၈

မြို့ဟောင်းဘူတာ

မြို့ဟောင်း

၀၂ - ၇၀၁၉၉

 

၁၉

မန္တလေးဘူတာ

မန္တလေး

၀၂ - ၃၅၀၆၉

 

၂၀

သာစည်ဘူတာ

သာစည်

၀၆၄ - ၆၉၀၀၂

 

၂၁

ကလောဘူတာ

ကလော

၀၈၁ - ၅၀၁၄၃

 

၂၂

အောင်ပန်းဘူတာ

အောင်ပန်း

၀၈၁ - ၆၀၁၄၄

 

၂၃

နေပြည်တော်ဘူတာ

နေပြည်တော်

၀၆၇ - ၇၇၁၃၃

၀၆၇ - ၇၇၁၃၄

 

၂၄

ပျဉ်းမနားဘူတာ

ပျဉ်းမနား

၀၆၇ - ၂၂၅၀၈

 

၂၅

တောင်ငူဘူတာ

တောင်ငူ

၀၅၄ - ၂၃၃၀၈

 

၂၆

ပဲခူးဘူတာ

ပဲခူး

၀၅၂ - ၂၁၅၀၈

 

၂၇

ရန်ကုန်ဘူတာ

ရန်ကုန်

၀၁ - ၂၅၁၁၈၁

 

၂၈

ပြည်ဘူတာ

ပြည်

၀၅၃ - ၂၄၅၀၈

 

၂၉

မော်လမြိုင်ဘူတာ

မော်လမြိုင်

၀၅၇ - ၂၂၈၅၀

 

၃၀

ဟင်္သာတဘူတာ

ဟင်္သာတ

၀၄၄ - ၂၁၅၀၈

 

၃၁

ပခုက္ကူဘူတာ

ပခုက္ကူ

၀၆၂ - ၂၂၀၆၈

 

၃၂

ပုဂံဘူတာ

ပုဂံ

၀၆၁ - ၆၀၉၄၄